Jönköping och romarriket

2019-03-22

Fokus på besöksunderlaget och ekonomin har varit centrala delar i olika granskningar till varför gladiatorsutställningen blev ett fiasko. Om vi utgår från befolkningsunderlaget finns det flera lyckade mobila utställningar som genomförts i närtid och det är flera parametrar som gör en utställning lyckosam. Samma sommar som Gladiatorutställningen genomfördes i Jönköping satsade Skellefteå Kommun på utställningen Titanic med närmare 53 000 besökare. Ett annat exempel med samma utställning är Halmstad som lockade 40 000 besökare eller Örebro med 70 000 besökare.

 

Den inbyggda problematiken med Gladiator utställningen

I de följande blogginläggen ska jag därför visa på den inbyggda problematiken med Gladiatorutställningen som inte låter sig förstås och förklaras endast genom befolkningsunderlag, intäkter och kostnader. Det handlar om identifikation och igenkänning för att en utställning ska bli framgångsrik.

Gladiatorutställningen har med stor framgång visats på platser som har någon koppling till Romarriket. I vårt danska exempel Moesgård museum har man exempelvis funnit ett av världens största fynd från romersk järnålder. Fynden består av svärd, lansspetsar, spjutspetsar, sadlar, pilspetsar, sköldbrädor, beslag (sköldar, personlig utrustning, sadlar, bälten), svärdsknappar, sköldbucklor, svärdsskidor, textilier, mynt, rep & bälten, skärpstål, eldstenar, kammar, knivar, bältesspännen (järn, brons) eldstål, pincetter, påsar eller pungar, pärlor, Tandpetare etc.

Tongeren i Belgien var under romartiden huvudstad i det romerska området Civitas Tungrorum. I det tidiga romarriket befann sig staden i provinsen Gallia Belgica där det finns tydliga lämningar med den romerska stadsmuren samt en stor mängd andra arkeologiska fynd från romartiden.

Het Valkofmuséet i Nijmegen i Nederländerna har en omfattande samling romersk arkeologi och ligger också på en historisk plats, ett romerskt arméläger, vilket skapar en naturlig koppling till en gladiatorutställning.

En tillfällig utställning som Gladiatorer – Colosseums hjältar blir på så sätt ett komplement och en naturlig koppling till romersk arkeologi och arkitektur. Därtill också arkeologiska fynd som visas permanent på museerna.

Saknas en sådan koppling till Romarriket uppstår en identifikations- och igenkänningsproblematik varför en utställning sätts upp, som var fallet i Jönköping.

Vad har Jönköping med romarriket att göra? Men detta är inte hela förklaringen…. I de nästkommande bloggarna ska vi ytterligare visa på de verkliga förklaringarna varför det gick som det gick.

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.