Varför är USA:s presidenter så gamla?

2020-11-02

Presidentvalet i USA närmar sig och de två huvudkandidaterna, den sittande presidenten Donald Trump och utmanaren Joe Biden, är båda till åren komna, 74 respektive 77 år. I svenska mått mätt skulle de ha varit pensionärer sedan många år. Hur är det egentligen med åldern på USA:s presidenter? Är de gamla och hur ser man på presidenter med hög ålder? Låt oss göra en historisk återblick.


alt

När USA:s förste president, George Washington tillträder ämbetet i april 1789 är han 57 år gammal och när han avgår är han 65 år. Tittar man på USA:s presidenters genomsnittsålder vid ämbetets tillträde, från George Washington fram till 1800–talets sista president William McKinley, är snittåldern cirka 56 år. Den yngste presidenten fram till 1900–talets början är Franklin Pierce som är 49 år vid ämbetstillträdet. Den äldsta presidenten under samma period är William Henry Harrison som är 68 år när han blir president. Hans ämbetsperiod blir dock inte långvarig. Anledning är att han vid installationstalet i mars månad under kyla, regn och rusk, nonchalerar att klä sig ordentligt varpå han ådrar sig lunginflammation och avlider efter bara en månad.

Gör vi en motsvarande  snittåldersberäkning av samma presidenter, men istället vid avslutad  ämbetsperiod blir medelåldern drygt 60 år. Det ska tilläggas att ämbetsperioden fullbordas av vissa, men att sjukdom och död sätter punkt för andra som t.ex. för William Henry Harrison. Av presidenterna från Georg Washington fram till 1900–talets början, avlider fem under sin ämbetsperiod.[1] Den som är yngst när ämbetsperioden avslutas är USA:s 20:e president James Abram Garfield då 49 år. Han är en av fyra presidenter som blir mördade. Hans ämbetsperiod varar i knappt fyra månader. Den som är äldst när han avslutar sin ämbetsperiod är USA:s sjunde president Andrew Jackson, som fyllde 70 år drygt en vecka efter ämbetsperiodens slut. Han är tätt följd av USA:s 15:e president James Buchanan, som drygt en månad efter avslutad ämbetsperiod fyllde 70 år.

Av 1900-talets presidenter, från Theodore Roosevelt fram till Donald Trump idag, är snittåldern vid ämbetsinstallationen cirka 55 år och vid avslutad ämbetsperiod drygt 61 år. De två yngsta presidenterna som påbörjar sitt ämbete är Theodore Roosevelt som tillträder vid 42 års ålder och John F. Kennedy vid 43 års ålder. Kennedy mördades i november 1963 och är därmed den yngsta presidenten som dör på sitt ämbete, 46 år gammal. Den äldsta presidenten är Ronald Reagan som blir omvald vid 73 års ålder och avgår i en ålder av 78 år. Blir Donald Trump omvald bli han den äldsta någonsin att erhålla en andra presidentperiod. Han är då 74 år och skulle det bli Joe Biden så blir han den äldst nyinstallerade presidenten, då 78 år.

Av presidenter som tillträtt sitt ämbete efter John F. Kennedy är Lyndon B. Johnson 55 år, Richard Nixon 56 år, Gerald Ford 61 år, Jimmy Carter 52 år, Ronald Reagan 69 år, George H.W. Bush 64 år, Bill Clinton 46 år, George W. Bush 54 år, Barack Obama 47 år och slutligen Donald Trump som är 70 år när han svär presidenteden i januari 2017. Åldersgenomgången visar att det är berättigat att med några undantag ställa frågan – varför är USA:s presidenter så gamla?

Inför tillträdet till det politiska rummet i USA måste man ha uppnått en minimiålder. Konstitutionen säger att som president måste man vara minst 35 år, född i USA och ha bott i landet i minst 14 år. Det är inte bara presidentämbetet som har åldersgränser. För att bli invald i representanthuset måste man vara minst 25 år gammal och för att bli invald i senaten behöver man vara minst 30 år. Medelåldern i kongressen är också hög, cirka 66 år.[2] Nancy Pelosi som var talman i representanthuset mellan 2007 och 2011 (67 år –71 år) och som i januari 2019 återigen valdes som talman, är idag 80 år. Hon var således i pensionsåldern redan under sin första mandatperiod.[3]

Om väljarnas röstdeltagande kan tilläggas att det i genomsnitt har varit cirka 53 procent och efter 1968 har det inte överstigit 50 procent. Vad är det då som gör att väljarna uppenbarligen lockas av äldre och inte yngre presidentkandidater?

En auktoritet på området om beslutsfattande och ledarskap är den 73-åriga Harvardprofessorn Ellen Langer. Hon har under många år forskat om och studerat ålder och erfarenhet kopplat till ledarskap. Langer menar att Trump i första hand valdes utifrån sin annorlunda bakgrund. Han är affärsman, företagsledare  och en TV–personlighet till motsats av tidigare kandidater i USA:s historia, vilka har haft sin bakgrund i juridik, militär och politik. Det var inte hans ålder som banade väg, men däremot öppnade Trump dörren för politiker som var till åren komna.

Yngre politiker som kandidaterade till presidentvalet, som demokraternas 38–årige Pete Buttigieg och 45–årige Andrew Yang, ansågs tänka mer på karriären än på landets bästa. De äldre kandidaterna, är som vi i Sverige betraktar en kvalificerad  utbildad person, men som är pensionär och har karriären bakom sig, vars hjälp vi ber om. Personen arbetar inte på sitt egna karriärklättrande. En person i karriären ser däremot bara till sig själv och sin egennytta. De bjuder sällan på något som vederbörande inte själv har någon vinning av. En äldre person är däremot generös därför att karriären är över. Personen uppvisar altruism. Fallet med äldre amerikanska presidenter enligt Langer är att de enligt väljarna kan betraktas som att de ger tillbaka till landet istället för att arbeta på sina egna CV:n.

I USA betraktas en äldre ledare som en erfaren person, men en yngre kandidat till presidentämbetet som oerfaren. Den  bristande livserfarenhet som de tidigare kandidaterna Pete Buttigieg och Andrew Yang hade, möttes med skepticism av väljarna. De hade inte varit med om kristider och hade därmed svårt att utifrån erfarenhet erbjuda en tryggare och säkrare politik till väljarna. De äldre kandidaterna har varit med om orostider, vilket gör att väljarna hellre ser en erfaren president.

Ellen Langer menar att en äldre person kan ha svårt att tänka snabbt och att det kan ta längre tid att uttrycka sig och få saker sagda. Men en äldre person har mycket mer erfarenhet och därmed flera aspekter att väga in i sin livserfarenhet än vad en yngre har. Den yngre kandidaten kan visserligen förefalla vara vassare i tanke och intellekt på grund av sin snabba mentala reaktion och kommentarer, men erfarenheten väger tyngre. John F. Kennedy är den yngsta som kandiderat till presidentämbetet och han var bara 42 år när han tillkännagav sin kandidatur. Ett av de tyngsta och största invändningarna från massmedia mot hans kandidatur var just det att han var så ung och oerfaren. Kennedy medgav  själv att det var hans svagaste egenskap, men att han skulle bevisa motsatsen när han väl blivit president. Fullt ut hann han inte bevisa det under någon längre tid, eftersom han mördades nästan tre år senare.

Valet och beslutet av den äldre kandidaten menar Langer, bedömer väljarna därmed som mer genomtänkt, välanalyserat och klokt än valet av en yngre med ringa  livserfarenhet. Du kan inte läsa och studera dig till erfarenhet, det måste du bara leva dig fram till. Är det något väljarna vill ha i en osäker framtid och känner stort behov av, så är det en äldre livserfaren president.

Ytterligare något som talar för förtrogenheten för de äldre ledarna är igenkänningsfaktorn. Donald Trump 74 år, Bernie Sanders 79 år, Michael Bloomberg 78 år och Joe Biden 77 år är alla personer som varit en del av offentligheten i många år innan de blivit presidentkandidater. Äldre väljare känner sig trygga när de känner igen personerna från offentligheten. Äldre kandidater som kandiderar till makten är därmed ett säkert kort enligt väljarna. I denna igenkänningsfaktor är väljarnas ålder avgörande, eftersom de äldre röstar oftare i USA än vad de yngre gör.

Ellen Langer har därmed kommit fram till att väljarna inte i första hand ser några  problem med hög ålder bara man är flexibel i sinnet och kan tänka nytt. Det betyder att om en presidentkandidat  lever kvar i gamla tider, gamla mönster och med ett gammalt tankesätt är kandidaten ingen vinnare i valet. Är kandidaten istället flexibel och uppmärksam på samhällsförändringar vinner de röster bland de yngre. Elisabeth Warren 71 år och Bernie Sanders 79 år som flera gånger framfört mycket radikala idéer i valrörelsen, har därmed sina mest hängivna fans födda på 1980– och 1990–talet. Det är kandidaternas öppenhet kombinerad med livserfarenhet som tilltalar väljarna och som gör att väljarna inte i första hand fokuserar på kandidaternas ålder.

Åldersfaktorn i USA är inte heller unik inom politiken. Åldern på de som innehar vd–poster på de 500 största bolagen i USA har alltmer ökat under åren. Under de två senaste åren har medelåldern där ökat från 54 till 58 år. Samma fenomen sker inom massmedia i USA där många experter inom mediabranschen är över 70 år. 

Oavsett vad vi tycker om att USA:s presidenter är så gamla har vi något här att reflektera över. Är vi åldersfixerade? Är åldern bara en siffra? Är en meriterad yrkesaktiv person helt passé och värdelös vid pensionsåldern enbart  för att vederbörande mottagit en blomsterkvast och lämnat in sitt passerkort?

[1] Grover Cleveland är president i två icke-sammanhängande perioder. Han är därmed USA:s 22:a och 24:e president. Donald Trump är därmed USA:s 44:e person som innehaft ämbetet men USA:s 45:e president.

[2] Pensionsålder  i USA 2020 är 66 år.

[3] Av affärstidningen Forbes rankas Nancy Pelosi som tredje mäktigaste kvinnan i världen.

alt

Anders Dybelius
anders.dybelius@ju.se

Universitetslektor i historia

Anders Dybelius

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.