Elitidrott har en viktig betydelse för regional tillväxt och utveckling

2015-03-08

I ett flertal artiklar har Aftonbladet nyligen granskat kommuners ekonomiska investeringar I en rad idrottsklubbar. Det gäller SHL (Svenska Hockeyligan) och de klubbar som förekommer I diskussionen är Skellefteå AIK och Växjö Lakers. Vilka nyttoeffekter finns egentligen med att orten har ett lag I högsta serien I hockey eller fotboll?


alt

pia
mikaela
Doktor Mikaela Backman och Doktor Pia Nilsson studerade tillsammans med Professor Johan Klaesson 2009 HV71 ekonomiska betydelse för regionen och gör här en sammanfattning av rapporten.

Här hittar du Aftonbladets artikel om ”klubbarna har ingen effekt på kommunens tillväxt ”.

 

Det finns ett flertal exempel på både nationella och internationella studier som visar att elitidrott har en viktig betydelse för regional tillväxt och utveckling genom de direkta och indirekta ekonomiska effekter som genereras. Ett exempel är den studie av allsvenska fotbollsklubbar från 2009 som genomfördes av forskare vid Linnéuniversitetet och som visar att idrottslag på nationell elitnivå bidrar till kommunal befolkningstillväxt. Ett annat exempel är den studie av HV71:s betydelse för Jönköpingsregionen från 2010 som genomfördes av forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Den studie som genomfördes av Internationella Handelshögskolan i Jönköping bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån, riksidrottsförbundet och HV71 AB och analyserar samband som är aktuella för HV71 och Jönköpings kommun som exempelvis relationen mellan omsättning och sportsliga framgångar samt mellan sportsliga framgångar och kommunal attraktivitet. Studien visar att HV71 genom sin verksamhet, sin omsättning och sina sportsliga framgångar bidrar till att stärka den kommunala ekonomin genom flera olika kanaler.

HV71 bidrar exempelvis med lön till anställda, skatteintäkter och upplevelser vilket bidrar både direkt och indirekt till kommunen och dess invånare. Studien visar även att de utgifter som besökare spenderar på lokala varor och tjänster i samband med match genererar en lokal efterfrågeökning.

hv71modell

Studien av HV71 utgår från den multiplikatoreffekt som uppstår som en direkt följd av sportslig verksamhet och framgång. Direkta ekonomiska effekter består exempelvis av biljettförsäljning och försäljning av kringprodukter, ökade intäkter och arbetstillfällen för närliggande servicesektorer samt intäkter som följd av ökad idrottsturism. Ett intressant perspektiv är det inflöde av besökare från omkringliggande områden som varje match attraherar och det bidrag till den kommunala efterfrågan som skapas av att dessa besökare spenderar sina pengar på lokala varor och tjänster.

Varje gång HV71 spelar en match på hemmaplan så säljs ca 6500 – 7000 biljetter (2010), ca 30 procent av dessa köps av besökare utifrån kommunen, beräknat på fördelningen av säsongsbiljetter. Studien visar att dessa besökare bidrar till att förstärka kommunens marknadspotential genom att tillföra en extern inkomstkälla som kommunen inte hade haft utan HV71.

Utöver de mätbara ekonomiska effekter som idrott på elitnivå kan generera och som exemplifieras i studien av HV71 så finns det en rad andra viktiga perspektiv i sammanhanget. En intressant fråga är om elitidrott även skapar tillväxt genom att bidra till en attraktivare region? Vilken betydelse har exempelvis HV71 som betydande aktör inom underhållnings- och upplevelseindustrin för Jönköpingsregionen? Ofta handlar dessa frågor om värden som inte är direkt mätbara och som har en emotionell dimension kopplat till upplevelser och rekreation. Människor kan exempelvis värdesätta existensen av ett elitlag i den egna regionen utan att de aktivt deltar som åskådare. Det finns exempelvis studier som visar att ökad medieexponering och idrottsliga framgångar uppfattas som något positivt av regionens invånare eftersom dessa bidrar till en ökad gemenskap, stolthet och tillhörighet för regionens invånare vilket i sin tur bidrar till att stärka attraktiviteten. Detta innebär att den idrottsupplevelse som exempelvis HV71 tillhandahåller till viss del kan klassificeras som en lokal kollektiv nyttighet som tillfaller alla invånare i en kommun eller region. Med andra ord så bör betydelsen av ett elitidrottslag för regional tillväxt och utveckling analyseras genom flera olika perspektiv.

Backman Nilsson

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.