Att leda och utveckla ett familjeföretag under Covid-19.

2020-05-28

Det finns speciella utmaningar för familjeföretag och inte minst i galna tider där allting kretsar kring Covid-19. Vad gör man som företagsledare när ingenting går som planerat? Hur kan man fortsätta att leda och utveckla i ett så osäkert klimat? Naturligtvis har coronaviruset inte bara påverkat människors hälsa och välbefinnande utan det hotar även företag och påverkar direkt hur de drivs.


alt


För att stötta det lokala näringslivet har CeFEO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Centre for Family Entrepreneurship and Ownership) på JIBS startat en serie Zoom möten tillsammans med Handelskammaren i Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under det senaste företagsforumet delade William Axelsson (VD, FC Gruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) med sig av sin erfarenhet av att leda i osäkra tider. Han gjorde detta tillsammans med värdarna, Kajsa Haag (Co-Director CeFEO) och Helena Zar Vallin (VD, Handelskammaren, Jönköpings Län), och paneldeltagarna Leona Achtenhagen och Ethel Brundin, båda erfarna företagsforskare.

Williams metod är att vara ärlig och tydlig i sin kommunikation med kollegor och anställda. Att reagera snabbt på en förändrad situation kräver ett flexibelt ledarskap. Forskning indikerar att denna flexibilitet är svår att uppnå i många företag och bekräftar även Williams upplevelse av värdet av ett tidigt aktivt beslutsfattande med en god och löpande kommunikation.

Ethel Brundin, som forskar om ägande, ägandets mening och känslor, bekräftade hur viktigt det är att visa empati som ledare. Det är en stor känslomässig utmaning att dra ner på antalet anställda och samtidigt motivera de som är kvar. Möjligheten att göra detta på ett bra sätt  och att bygga vidare på förtroendekapitalet ökar när ägaren är synlig, närvarande och aktivt visar sitt engagemang för att lösa uppkomna situationer. Att även kunna fatta snabba beslut stärker ledarskapet. Allt detta rimmar väl med den ägarlogik som karaktäriserar familjeföretag – en logik som är ett resultat av Ethels forskning (https://doi.org/10.1017/jmo.2014.15 ) och som skiljer sig från den s k börslogiken. 

På liknande sätt är det viktigt för familjeföretagsledare att använda sina andra relationer och bredare nätverk under kristider. Att be om råd kan vara ett bra sätt att visa ledarskap. Kristider utgör också möjligheter och för William och FC Gruppen har det blivit ett tillfälle att vara kreativa och nyskapande i sin verksamhet. 

”När omsättningen försvann ställde personalen upp och över en helg hade vi tre nya affärsområden att börja utveckla”

William Axelsson, VD FC Gruppen

Att vara hungrig på framgång, även i kristider, kan motivera ett företag att utveckla nya aktiviteter och ta reda på vad det är som verksamheten står för när det gäller värderingar. Leona Achtenhagen, forskare inom strategi- och organisationsstudier samt entreprenörskap, konstaterar att dessa möjligheter att kunna reflektera över verksamhetens värderingar borde utformas med hänsyn till vad man kan påverka och hur företaget kan gå framåt. Att ta ett steg tillbaka för att få överblick när det blåser kallt, kan göra det möjligt för ett företag att förankra och se möjligheter uppstå sig när kärnvärden klargörs och bekräftas.

Det råder inget tvivel om attcovid-19 skapar påfrestningar på företagsledare och det är viktigt att hitta sätt att skapa energi till både verksamheten och dig själv som ledare.

Nästa företagsforum kommer att hållas den 1 juni.
Välkommen att anmäla dig!

Text: Philippa Joy Berglund


Cefeo

16 years of academic excellence and practical relevance in Family Entrepreneurship and Ownership.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.