Har journalister blivit dummare?

2014-01-22

Media är en fascinerande värld. Den är snabb, övergripande och selektiv. På samma sätt som musikindustrin påverkats av internet och sociala medier, är också media idag en sektor i förändring. I takt med att informationsmängden ökat,  finns det också en allmän uppfattning om att nyhetsmedierna fördummats och att det som täcks i tidningar och på TV inte längre har samma höga nivå som förr.


alt

En av orsakerna sägs vara att ”idag kan vem som helst kalla sig journalist utan någon som helst formell utbildning”. Men är detta verkligen korrekt? Baserat på data från SCB kan vi titta närmare på förändringar i utbildningsnivåer inom mer traditionell media (radio och TV, tidningar och tidskrifter) och journalistkåren mellan åren 2001 och 2010.

Till att börja med är andelen som jobbar inom denna sektor ganska konstant mellan åren, något mindre än en procent. Av samtliga som arbetar inom media har cirka 40 procent yrkestiteln journalist. Denna andel har ökat något mellan 2001 och 2010, från 39 till 42 procent – men inga större förändringar. Tittar vi istället på alla som arbetar inom mediasektorn så har det skett en markant förändring. År 2001 hade drygt 16 procent en högskoleexamen – idag är motsvarande siffra 29 procent! Detta är en markant förändring på kort tid.

Av de som titulerade sig journalist inom mediasektorn år 2001 hade drygt 23 procent en högskoleexamen år 2001. Idag är motsvarande siffra över 37 procent. Det finns individuella skillnader mellan olika mediasektorer. År 2001 hade en större andel av journalisterna en högre utbildning inom tidningsvärlden (ca 23 procent) att jämföra med Radio och TVs 21 procent. År 2010 är proportionerna de motsatta, med 39 procent högutbildade journalister vid Radio och TV vilket kan jämföras med 35 procent av tidningsjournalisterna. Kanske är detta en spegling av att dessa jobb uppfattas som mer attraktiva och med hårdare konkurrens som följd, vilket leder till högre krav på utbildning?

Om vi utgår från att en högre utbildning medför en högre kunskapsnivå finns det alltså inget som pekar på att journalister skulle vara dummare idag, eller i vart fall sämre utbildade, än för tio år sedan. Tvärtom har kunskapsnivåerna (och troligen också kraven för att få jobb) ökat väsentligt på kort tid inom denna sektor. Och det kan ju vara skönt att veta, samtidigt som vi fortsätter att läsa om kändisars viktminskningar och det som händer i Paradise Hotel.

 

 

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.