Värdet av 100 kronor

2014-04-22

I förra veckan gick den Europeiska Centralbankens (ECB) rådsledamot Christian Noyer ut och sa att det råder en alltför låg inflation i Europa. Även Anders Borg har gått ut med att konsumentprisutvecklingen i Sverige är anmärkningsvärt låg. Faktum är att utvecklingen är låg. I mars uppgick den till -0,6 procent. Även i januari och februari var den låg (-0,2 procent). Detta kan jämföras med inflationsmålet som är 2 procent.


alt

Det finns flera problem med en låg inflation, dels påverkar det förväntningar kring investeringar och dels möjlighet till lönehöjningar, vilket i sin tur får effekter på ekonomin. En tydlig påverkan är att skulderna inte längre minskar i värde med hjälp av inflationen, utan skuldbördan växer till och med vid deflation (för den som vill veta mer om deflation så finns det en bra genomgång av Lars Eo Svensson på här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

I veckan som gick blev jag dock personligen påmind om att detta inte har tillhört vanligheterna utan att inflation är det vi upplevt mest över tiden. Jag har nämligen rensat ut gamla böcker från min bokhylla, däribland böcker som inhandlades i yngre tonåren. Jag har även plockat undan gamla barnböcker som jag själv fick som barn och som jag i min tur läst för mina barn när de var små. På baksidan av dessa böcker stod priset tryckt och då slås man av hur lite dessa böcker en gång kostat.

Men självfallet är det så att inflationen har gjort att värdet av pengarna har avtagit med tiden. För att titta lite närmare på det gick jag till SCBs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hemsida tog fram Konsumentprisindex (KPI) för att se hur mycket 100 kronor idag varit värda vid olika tidpunkter under det senaste århundradet. Resultatet ser vi i tabellen nedan:

Penningvärde inflation

År 1914 motsvarade alltså dagens 100 kronor en summa om 4549 kronor, en väsentligt högre summa än idag. Värdet sjunker därefter snabbt fram till 1919 då första världskriget precis har passerat. Nu får länder som Sverige och USA, som stått utanför kriget problem med sin export, då krigsländerna fick svårt att betala för sin import och vi får en deflationskris. Fram till 1934 fortsätter värdet på 100 kronor (idag) att öka upp till 2993 kronor. Då har den stora börskraschen i USA hunnit att passera och man är mitt uppe i en stor depression. 1939, då andra världskriget bryter ut, har värdet avtagit något och efter denna punkt avtar värdet på våra 100 kronor konstant fram tills idag.

1949, några år efter det att andra världskriget är slut, är värdet 1777 kronor. Bara femton år senare, 1964, är värdet nere på under 1000 kronor (983 kronor). Då har vi precis haft en stor ekonomisk nedgång i USA som medförde en omfattande arbetslöshet och tomma fabriker. USA går in i ytterligare en stor recession i slutet av 60-talet, bl. a. till följd av Vietnamkriget som finansierats genom att pengar tryckts och dollarns värde därför devalverats kraftigt. 1971 bryter det så kallade Bretton Woods-systemet samman. Fram till 1974 har mycket höga oljepriser lett till ytterligare en kris, och nu är värdet av våra 100 kronor enbart 564 kronor. För Sveriges del går vi in i en omfattande finans- och fastighetskris i början av 1990-talet då bl. a. räntan höjs ett kort tag till berömda 500 procent. 1994 är våra 100 kronor enbart värda 125 kronor. Utvecklingen därefter har varit betydligt mindre dramatisk. Trots IT-krascher och den mer nyliga amerikanska finanskrisen har våra 100 kronor varit värda just omkring 100 kronor eller något mer.

Och sett ur ett historiskt perspektiv förstår man därför oron över att inflationen är på en extremt låg nivå och sett ur dessa femårs-intervaller så har inte värdet av pengarna ökat sedan början på 1930-talet.

 

 

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.