Minskar kommunen i storlek? Här är 250 möjligheter!

2014-04-28

250 av 290 svenska kommuner – eller 86 procent – tappar sina unga. Om detta skrev jag en bloggpost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.i december i förra året och debatten som följde blev omfattande. Kanske var det ändå väntat? Med en så stor andel kommuner med problem så är det en fråga som berör många.


alt

Varför är det då ett problem? För det första så innebär ”de ungas flykt” att befolkningsunderlaget viker och det har det gjort under många år. När så sker tappar kommunen inte bara skatteunderlag utan också marknadsunderlag för att driva de mest primära tjänsterna som skola, vård och omsorg. Butiker och andra verksamheter får svårt att klara sig. Men det påverkar också arbetsmarknaden, då arbetskraften inte förnyas och nya företag hellre väljer att lägga sin verksamhet någon annanstans.

Vad görs då? För att klara av situationen i en värld av urbanisering krävs hårt arbete och framförallt samarbete. Detta görs framgångsrikt på vissa platser. Men det är en betydligt vanligare strategi att sticka huvudet i sanden och säga ”ja, ja, de unga kommer tillbaka när de skaffar barn”. Detta är en myt. De allra flesta kommer inte tillbaka. Det är därför dags att börja arbeta på riktigt!

Med detta som bakgrund genomför vi här vid Internationella Handelshögskolan, i samarbete med Jordbruksverket och Sparbanksstiftelsen ALFA, en nationell konferens den 27/8 som vi kallar 250 möjligheter Öppnas i nytt fönster.. Målet är att skapa en plattform för alla dessa kommuner som står inför urbaniseringens tuffa utmaningar. Tillsammans är det dags att skapa en ny agenda inför framtiden. Förmiddagen kommer att bestå av fakta och inspiration från några av de små, men framgångsrika, kommunerna. Eftermiddagen blir hårt gemensamt arbete och vi hoppas att många platser kommer in med ett stort antal aktörer: politiker, tjänstemän, näringsliv, fastighetsägare och många fler. Målet är att alla skall åka hem med nya, bättre idéer om strategier inför framtiden och fler, effektivare lösningar för att platsen ska klara sig när de unga flyttar till staden.

Vi hoppas att få se så många ”lag” från olika platser anmälda som möjligt – minst 250 stycken! Ju fler vi blir, desto fler tankar och idéer blir det att dela och bygga framtiden på.

Läs fler artiklar på samma tema:
De ungas flykt till staden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.av Charlotta Mellander
Nej Expressen – det är inte utan problem! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.av Charlotta Mellander
Har glesbygden sett ett trendbrott? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Charlotta Mellander
Städernas uppgång och landsbygdens fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Charlotta Mellander:
Företagens tillväxt hämmas då unga flyr! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
av Mattias Nordqvist
Vad finns kvar när de unga har lämnat? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Karin Hellerstedt :

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.