Ska urbaniseringen avgöra valet i höst?

2014-08-11


alt

Jag har i en rad studier tillsammans med Richard Florida sett hur platser med högre befolkningsdensitet i högre grad röstat demokratiskt i de senaste valen, medan platser med lägre befolkningsdensitet i högre grad röstat republikanskt. Befolkningsdensitet är ett bra mått på hur urban en region är, då människor bor mer tätt i städer (och när människor bor relativt tätt så ökar marknadspotentialen och fler näringar kan få fäste och skapa stadsmiljöer).

Så efter EU-valet nu i maj så bestämde jag mig för att titta närmare på om liknande samband kunde finnas i Sverige och befolkningsdensitet signifikant kunde hänga samman med hur vi röstade i detta EU-val. Scatterplots:en nedan visar vilket tydligt samband som faktiskt finns:

Moderaterna

Folkpartiet

Miljöpartiet

Faktum är att urbana regioner i väsentligt högre grad röstar på Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet.

Rurala regioner röstar i väsentligt högre grad på Socialdemokraterna och Centern (och till viss del även Sverigedemokraterna):

Socialdemokraterna

Centern

Däremot har Kristdemokraterna, Vänsterpartiet eller Feministiskt Initiativ varken mer eller mindre stöd i städer (eller i rurala regioner).

Tudelningen av Sverige har fått följder både ekonomiskt och socialt. Nu finns det god anledning att det även leder till en politisk tudelning. Kanske den som avgör valet i september?

 

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.