Vad är egentligen en stad?

2014-10-06

För några år sedan hade jag nöjet att träffa Geoffrey West och Luis Bettencourt, båda verksamma vid det framstående Santa Fe-institutet. Med en bakgrund inom fysik hade båda en syn på städer som skiljde sig åt från vad jag tidigare hade hört. Där andras teorier framställde städer som något onormalt, något av människan konstruerat som stred mot naturen, så såg denna grupp städer som en del av naturen – något som organiskt växer fram enligt fysikens lagar på ett systematiskt och organiserat sätt.


alt

Deras presentation påverkade min syn på städer i hög grad. Nu har de delat med sig av sin syn på städer i ett kortare videoklipp som jag varmt rekommenderar om man är intresserad av att bättre förstå städer och deras strukturer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

city

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.