Sverigedemokrater, invandring och valkaos

2014-12-10

Regeringen har fallit och vi räknar ner till ett nyval i mars. Valet som gick i september var ett val med många förlorare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och egentligen bara en vinnare: Sverigedemokraterna. Detta parti, som i hög grad är ett enfrågeparti, har nu i två val gått framåt mer än vad någon skulle kunnat räkna med. Om vi ser till hur svenska kommuner röstat till riksdagen i de två senaste valen så är det intressant att se att SAMTLIGA svenska kommuner har ökat sitt stöd till partiet i båda valen. Jag har i en tidigare bloggpost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.analyserat vilka regionala samband som valresultatet skulle kunna relateras till. Intressant är att det egentligen inte finns några signifikanta samband med andelen utrikesfödda på platsen. Figuren nedan visar relationen mellan andelen röster på SD och andelen utrikesfödda för svenska kommuner:


alt

Scatter SD utrikesfödda

Sverigedemokraterna har lika hög sannolikhet att få stöd i kommuner med en låg andel utrikesfödda som i kommuner med hög andel. Faktum är att sambandet är helt insignifikant om vi testar det statistiskt. Som jag visat tidigare får däremot Sverigedemokraterna ett högt stöd i kommuner med lägre inkomster, utbildning och där det är högre sjuktal – med andra ord kommuner som faktiskt har en rad strukturella problem.

Men det faktum att det saknas samband är intressant, då partiet så tydligt profilerat sig i frågan om att begränsa invandringen. Det finns alltså en rad kommuner där en mycket hög andel röstar på Sverigedemokraterna men där det finns en relativt låg andel utrikesfödda. På samma sätt som det finns en rad kommuner med en relativt hög andel utrikesfödda, men där relativt få röstade på Sverigedemokraterna. Baserat på siffror från SCB kan vi beräkna vilka dessa platser är. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte tittar på vilka kommuner som har högst andel utrikesfödda eller vilka kommuner som i högst grad röstade på Sverigedemokraterna, utan – givet andelen utrikesfödda i kommunen – som i högst respektive lägst grad röstade på Sverigedemokraterna. Tabellen visar dessa kommuner:

Tabell

 

I toppen av listan av kommuner som har relativt hög andel utrikesfödda, men som ändå i relativt låg grad röstar på Sverigedemokraterna hittar vi en rad kommuner i Stockholmsregionen: Botkyrka, Stockholm, Solna, Sundbyberg och Sollentuna. Därefter hittar vi Haparanda, innan vi åter igen hittar en rad storstadskommuner. Gemensamt för en majoritet av dessa är att de ligger i expansiva områden som går relativt bra.

Om vi istället ser på toppen av den motsatta listan, där vi hittar en relativt hög andel som röstat på Sverigedemokraterna, men där man faktiskt har en relativt låg andel utrikesfödda, hittar vi Lekeberg, Älvdalen, Sjöbo, Rättvik och Ovanåker. Precis som resten av kommunerna på denna lista är relativt små kommuner, som i hög grad har en negativ nettomigration (dvs. man minskar i storlek) och där man står inför stora ekonomiska utmaningar framöver.

Jag tror att det är viktigt inför framtiden att de större, etablerade partierna inte lämnar över en såhär viktig fråga till ett parti som Sverigedemokraterna. Det behövs föras en öppen dialog kring de utmaningar som en framtida mer omfattande invandring kan komma att innebära – inte minst för mindre kommuner långt ifrån Stockholm, Göteborg och Malmö, som redan har det tufft både ekonomiskt och socialt. Men det är också viktigt att förstå att ett parti som Sverigedemokraterna inte nödvändigtvis tycks få fäste i kommuner med en högre andel utrikesfödda, utan att de snarare får en högre andel röster i kommuner med tuffa ekonomiska och sociala utmaningar. Det är där vi behöver börja arbetet, inte minst genom att börja förhålla oss till läget i det delade Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.