Därför spelar teknik, talang och tolerans roll

2015-08-03

I förra veckan visade jag på uppdateringen av uppdateringen av The Global Creativity Index (GCI), som bygger på en kombination för de 3 T:na: teknologi, talang och tolerans. Tillsammans bildar det ett kreativitetsindex, som nu alltså uppdaterats för 139 länder runt om i världen. Sverige tappar några placeringar jämfört med rapporten från 2011, men ligger trots allt på en sjundeplats.


alt

Varför spelar då dessa faktorer roll? En stor mängd forskning har visat hur teknologi är viktigt för tillväxt. Solow fick nobelpris för att han visade på kopplingen mellan produktivitet och teknologi. Romer visade på kopplingen mellan investeringar i R&D och tillväxt. På samma vis har exempelvis Lucas (också han nobelpristagare) illustrerat kopplingen mellan investering i utbildning och tillväxt. Barro har gjort studier som jämför hur pass väl det går för länder kopplat till hur pass utbildad befolkningen är. Glaeser har hur regioner med högre tillgång till välutbildad arbetskraft klarar sig bättre. Det finns också många studier som visar på kopplingen mellan öppenhet och tolerans och tillväxt. De mest kända studierna ligger Ronald Inglehart bakom. Hans så kallade World Value Survey Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ligger till grund för mängder av forskning på detta område. Även min kollega Richard Florida visade i sin bok om den kreativa klassens framväxt hur platser med fler kreativa individer också har en högre grad av öppenhet.

Dessa tre aspekter – teknik, talang och tolerans – ligger alltså till grund för det index som vi nu uppdaterat och vars resultat jag publicerade i förra veckan här bloggen. Men låt oss nu titta hur detta index relateras till en rad andra ekonomiska och sociala variabler.Det är viktigt att komma ihåg att en analys av detta slag inte kan säga vad som påverkar vad, utan snarare huruvida det är en statistiskt signifikant relation mellan två olika variabler. Alla figurer är gjorda av min kanadensiska kollega Michelle Hopgood:

Ex13_GCI-Economic-Output-Scatter
Till att börja med är det en nära koppling mellan GCI och hur pass väl landet presterar ekonomiskt. Korrelationen mellan GCI och BNP per capita är 0,648.

Ex15_GCI-Competitiveness-Scatter

GCI är även starkt korrelerat med hur pass konkurrenskraftigt ett land är (här fångat genom Michael Porters Global Competitiveness Index Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Korrelationen mellan de två är 0,777.

Ex21_GCI-Urbanization-Scatter

Intressant nog är också länder med ett högre GCI värde mer urbana. Korrelationen mellan GCI och andelen av befolkningen som bor i en urban region är 0,619.

GCI är också positivt relaterat till FNs Human Development Index men intressant nog negativt relaterat till en ojämn inkomstfördelning (fångat av en s.k. Gini-koefficient). Det innebär att länder som har en högre rank på GCI-indexet mer troligt har en mer jämn inkomstfördelning är länder som har ett lägre värde på GCI-indexet.

Vill du veta mer om rapporten eller kanske få redan på fler detaljer i analysen och rankingarna så går den att ladda ner här: http://martinprosperity.org/content/the-global-creativity-index-2015/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.