Vilket är det bästa projektet bland mindre kommuner?

2016-04-17

Att mindre kommuner står inför stora utmaningar är något jag försökt lyfta via min blogg. I en tid då alltmer av det som täcks i media rör större, växande platser behövs forum för platser som står stilla eller krymper då de, till följd av detta, står inför helt andra utmaningar. Detta är bakgrunden till konferensen 250 möjligheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som jag engagerat mig i under de senaste tre åren. Konferensen har som målsättning att presentera intressant forskning, lyfta de bästa praktiska exemplen och dessutom under året fungera som en samlingsplats för fakta och information kring frågor relaterade till mindre platser.


alt

I år vill vi på 250 möjligheter ta konferensen ett steg längre genom att i samarbete med Fastighetsägarna instifta ett pris för bästa projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som genomförts i en mindre kommun. Vi kommer att dela ut ett hederspris till en plats, en person, ett företag eller organisation som varit med och genomfört ett projekt som bidrar till att utveckla platsen man kommer ifrån. Inget projekt är för stort eller för litet för att nomineras.

En utgångspunkt är att vi får lov att publicera alla nomineringar på 250 möjligheters web-plats. Oavsett vem som vinner hoppas vi att vi, med er hjälp, skall kunna skapa ett bibliotek av bra idéer som kan delas med andra platser. Kanske är det så att det vinnande bidraget inte passar exakt på din plats, men i så fall hoppas vi att något av de andra bidragen gör det. Syftet med priset är helt enkelt att inspirera och lyfta upp möjligheter för landets mindre kommuner.

För att nominera ett projekt skall man via 250 möjligheters web skicka in max två sidors text där man beskriver:

  • Projektidé
  • Projektets syfte och målsättning. (Projektet kan ha genomförts eller vara pågående just nu).
  • Beskriv vilka parter som varit delaktiga och på vilket sätt.
  • Hur har utfallet av projektet varit?
  • Vilka lärdomar har gjorts under genomförandet?

Juryn kommer att bestå av oss arrangörer och vi hoppas på att få in massor av goda idéer.

Så missa inte att nominera bra projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som genomförts eller håller på att genomföras runt om i landet. Och missa för all del inte att anmäla dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till konferensen heller. I år har vi 16 föreläsningspass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en rad intressanta föreläsare. Det är ett begränsat antal platser och aldrig tidigare har vi fått in så många anmälda så tidigt.

Jag ser fram emot att ses i Jönköping 7-8 september!

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.