Här är det bäst att bo – givet boendekostnaden

2016-05-12

För tredje året i rad har jag och mina kollegor rankat de platser som är bäst att bo på. Utgångspunkten har varit att en attraktiv plats är en plats som fler vill flytta till än vad de vill flytta därifrån. Jag har tidigare år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lyft upp en rad aspekter som ofta diskuteras i samband med att vi släpper listorna:


alt

1. De platser som vi rankar högst behöver inte nödvändigtvis vara platser där ALLA vill bo. Självfallet har vi alla olika preferenser och olika förväntningar på vad vi vill ha från vår plats. Men för att indexet skall vara trovärdigt måste tillräckligt många finna platsen attraktiv för att den skall hamna högt upp på listan.

2. Listan ska inte bokstavstolkas. Det innebär att det spelar inte jättestor roll om man ligger på plats 1 eller plats 25. Det samma gäller om man ligger på plats 290 eller plats 265. Detta är i princip inom felmarginalen. Att spendera mycket tid på att analysera varför en viss plats kom sist är därför inte intressant. Däremot är det intressant att se vad de platser som ligger i toppen/botten 30-40 har gemensamt.

3. Listan är inte forskning. Forskning är en väsentligt mycket mer omfattande process än att göra en lista. Men samtliga i teamet som tar fram listan har många års erfarenhet av regionalekonomiska studier och de faktorer vi väljer att ta med har ändå någon slags grund i forskning.

Med det sagt så återstår en kommentar som återkommer år efter år – och detta är en väldigt rimlig sådan: attraktiva platser är dyra platser. Även om Stockholm rankas högst så är det också väldigt dyrt att bo här. Detta är väldigt sant och på grund av detta har vi i år tagit fram en ny alternativ rankinglista som tar med detta i beräkningen. Vi har helt enkelt rankat platser där det är bäst att bo GIVET det man får betala för sitt boende. Låt mig förklara hur vi fått fram denna lista genom att börja med figuren nedan där varje cirkel är en svensk kommun:

Scatter till presentation

På den horisontella axeln ser vi hur pass väl en kommun ligger till på Bäst att bo-indexet. På den vertikala axeln ser vi hur mycket man får betala i genomsnitt för ett småhus i kommunen. Det är ganska enkelt att se att i takt med att man får ett högre värde på indexet så ökar också huspriserna, vilket är helt rimligt. Den uppåtlutande raka linjen representerar hur pass mycket man skulle kunna förvänta sig att betala för ett småhus givet hur pass högt man ligger till på Bäst att bo-indexet. Som vi kan se så ligger inte alla kommuner (cirklarna) exakt på linjen. En del kommuner ligger över sträcket och det innebär att här betalar man mer än vad man skulle kunna förvänta sig för boendet givet livskvaliteten. Cirklarna under linjen är de kommuner där man betalar mindre för boendet än vad man skulle kunna förvänta sig givet Bäst att bo-indexet. Avståndet mellan cirkeln och den uppåtlutande linjen visar helt enkelt – i kronor – hur pass mycket mer eller mindre man betalar för ett genomsnittligt småhus än förväntat. Och det är just det här avståndet som vi har mätt och därmed fått ett värde för. Detta värde har vi i Fokus kallat för en boendepremium.

Den nya listan, som inte ersätter Bäst att bo-indexet men som väl kan ses som ett komplement, ser helt annorlunda ut. Listan som helhet publiceras i Fokus Bäst att bo-utgåva, men låt oss ta en titt på topp 10-listorna här:

Bäst att bo givet boendekostnaden
I toppen av tabellen hittar vi nu Piteå där det genomsnittliga småhuset kostar nästan 1,6 miljoner mindre än vad vi skulle kunna förvänta oss givet resultatet på Bäst att bo-indexet. I Örnsköldsvik och Skellefteå betalar man under 1,5 miljoner än förväntat, följt av Jokkmokk, Sundsvall, Kiruna, Kristianstad, Boden, Luleå och Falköping. Alla dessa platser ligger lite olika till på det vanliga Bäst att bo-indexet, men detta är alltså kommunerna där det är bäst att bo om vi tar huspriset med i beräkningen. På dessa platser får man helt enkelt mer livskvalitet än förväntat givet det man betalar för sitt boende.

I bottenlistan hittar vi en rad Stockholms-kommuner. De allra flesta ligger ganska högt upp på Bäst att bo-indexet, men den här listan visar just på hur pass mycket mer än förväntat – givet resultatet på Bäst att bo – vi får betala för det genomsnittliga småhuset här. I toppen hittar vi Djursholm, en kommun som ligger bra till på den ordinarie listan, men där det genomsnittliga huspriset är mer än 6 miljoner över det förväntade. På Lidingö är den extra kostnaden över 5 miljoner, följt av Solna där man betalar mer än 4 miljoner mer än förväntat givet resultatet på Bäst att bo-indexet.

Generellt sett på den här alternativa listan så hittar vi många mindre kärnkommuner i toppen. Detta är kommuner som har ett rikt utbud om än något mindre än storstadsregionernas, men där huspriserna inte heller har stuckit iväg på samma sätt. I botten av listan hittar vi många storstadskommuner – kommuner som faktiskt har en stor attraktionskraft och ett väldigt varierat utbud och stark arbetsmarknad – men där också boendekostnaderna ligger väsentligt mycket högre än vad den relativt högre boendekvaliteten kan förklara.

Den här alternativa listan – Bäst att bo givet huspriserna – hoppas vi ska fungera som en vägledning för alla de som tidigare år sagt ”Klart att Stockholm hamnar högst, men där kan man inte bo för det är ju så dyrt!”. För er kanske Piteå kan vara ett alternativ?

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.