Så många kvadratmeter får du för din årslön

2016-07-07

För ett par år sedan tittade jag på hur många årslöner som krävdes för att köpa ett hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i svenska kommuner och konstaterade att kommuner som Sundbyberg, Solna och Stockholm faktiskt är dyrare att bo i än London om man tar med i beräkningen vad man har i lön. Studien baserades på siffror från 2012 och som vi alla noterat har det inte blivit billigare att köpa sitt boende. Mäklarsamfundet konstaterar på sin hemsida att för riket som helhet så har medelpriset för bostadsrätter ökat med 11 procent över den senaste 12-månadersperioden – en siffra som få löner ökat med under motsvarande period.


alt

Jag tänkte därför undersöka läget två år senare – nu baserat på 2014 års siffror vilket är det senast år som vi har genomsnittlig lön för svenska kommuner tillgängligt. Första kartan visar på antalet årslöner som krävs – före skatt – för att köpa ett genomsnittligt småhus (baserat på siffror från SCB):

Småhus

Flest årslöner betalar vi i de mörkgröna områdena, som vi främst hittar i storstadsregionerna, bland kärnkommunerna samt längst med vissa kustremsor. Minst antal årslöner betalar vi i de röda områdena vilka vi främst hittar i norra delarna av landet samt i kommuner som är relativt glest befolkade och som ofta haft en negativ nettomigration under en lång tid. Tabellen nedan visar på de kommuner där vi betalar flest respektive minst antal årslöner för ett genomsnittligt småhus:

Årslöner

I toppen hittar vi Solna som också toppade listan för två år sedan, men då krävdes det 18,9 årslöner för det genomsnittliga huset – idag har den siffran stigit till nästan 22 årslöner. Lidingö ligger på andra plats med 18,5 årslöner, vilket kan jämföras med 2012 års siffra på 13,5 årslöner. Sundbyberg, på tredje plats, kräver 17,7 årslöner, en något mindre ökning jämfört med 2012 då siffran var 15,7 årslöner. För samtliga kommuner på topp 10-listan krävs det mer än 12 årslöner för ett genomsnittligt småhus, och sammantaget krävs det mer än 10 årslöner i 28 av Sveriges kommuner. Detta kan jämföras med Ragsunda, Åsele och Norsjö, där det krävs ungefär en genomsnittlig årslön för att köpa sitt hus. Tittar vi på listan över samtliga svenska kommuner så krävs det mindre än 2 årslöner i 31 kommuner.

En aspekt är dock att den genomsnittliga boendestorleken kan skilja sig åt mellan kommuner. Baserat på data från Mäklarsamfundet för genomsnittlig kvadratmeterkostnad för motsvarande tidsperiod, så kan vi räkna ut hur många kvadratmeter man kan köpa för en årslön. Kartan nedan visar detta samband:

Kvm

Färgsättningen på kartan påminner i hög grad om den som vi såg ovan med röda områden i norra delarna av landet samt i en rad mindre kommuner i södra delarna, medan de gröna områdena finns i tätbefolkade områden och längs med västkusten. Tabellen nedan visar de kommuner där man fick mest respektive minst antal kvadratmeter för en årslön:

Kvm

För den som sparade den totala löneinkomsten (före skatt) under 2014 i Solna så kunde personen ifråga få 6,25 kvm boende. I Sundbyberg fick man 7,56 kvm och i Stockholm 8,09 kvm. I sju av Sveriges kommuner fick man mindre än 10 kvm boende om man sparade hela löneinkomsten och investerade den i boende. Detta kan jämföras med Åsele där individer i utbyte kunde få 123 kvm boende eller Övertorneå där motsvarande siffra skulle varit 111 kvm. I 34 av Sveriges kommuner kunde man få mer än 50 kvm boende för sin årslön före skatt.

Precis som jag noterade förra gången så köper man idag mycket mer än bara ett boende. Var vi bor påverkar stora delar av våra liv och det är dessutom ofta vårt livs investering. Livskvaliteten och möjlighet till nätverk är naturligtvis andra aspekter som reflekteras i boendepriserna. För att citera nobelpristagaren Robert Lucas ”(w)hat can people be paying Manhattan or downtown Chicago rents for, if not for being near other people?”. Men för mig är frågan ändå om det är rimligt att få 20 gånger mer kvadratmeter boende i Åsele än vad vi får i Solna för en årslön?

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.