Därför är 250 möjligheter en viktig konferens

2016-08-30

 


alt

Det finns många konferenser att välja på när man är intresserad av plats- och stadsutveckling. Jag har själv besökt och talat på mängder av dem genom åren. De är viktiga då de fungerar som plattformar för samarbete och arenor där vi kan lära av varandra. Men frågorna de behandlar är ofta frågor som berör endast en minoritet av våra kommuner – de som ligger i storstadsområden samt våra så kallade kärnkommuner som fungerar som ekonomiska motorer i våra arbetsmarknadsregioner. Däremot var min känsla att de frågor som berör en majoritet av landets kommuner – framtidsfrågor för alla de platser som krymper – lämnades oberörda.

När jag i december 2013 publicerade min bloggpost om ungas flyttmönster från mindre till större kommuner och hur detta påverkar i princip allt i vårt samhälle (ekonomiskt, socialt och politiskt) så fick frågan en väldigt stor uppmärksamhet. Mängder av individer ville veta mer och inte minst mer om hur dessa kommuner kan arbeta för att förbättra livskvaliteten på många av dessa platser.

Det finns en tro hos många beslutsfattare framförallt i större städer att ”alla vill flytta till Stockholm”, men detta är en sanning med modifikation. Stockholmsregionen är den region som i särklass attraherar flest invånare, men det betyder inte att detta är platsen som alla vill bo på. Tvärtom finns det mängder av platser – långt bort från stora städer – som är den bästa platsen för en mängd individer. Men många av dessa platser har blivit allt svårare att välja som boendeort i takt med att befolkningen avtagit. För ju färre det bor på en plats, desto tuffare att hålla igång en rad funktioner som skola, butiker, sjukvård osv. eftersom det är för få individer som efterfrågar dem.

Lösningen säger en rad aktörer är utlokalisering av statliga verk, sänkning av bensinpriser, bättre infrastruktur och bredband, bidrag för att hålla igång skolor och butiker eller till och med att bryta sig loss från resten av landet för att behålla sina naturtillgångar själva. Men för mig kommer inte någon av dessa lösa de utmaningar som mindre kommuner står inför. De kan vara en hjälp på vägen, men grundproblemet är att de unga väljer att lämna dessa platser och att alltför få väljer att komma hem igen senare i livet.

Det är här 250 möjligheter kommer in. Vi vill vara en plattform för mindre kommuner och platser som lyfter den typen av utmaningar dessa platser har. Vi vill visa på alternativa lösningar och strategier i en tid av urbanisering då de unga försvinner. Vi vill erbjuda dessa platser att få träffa duktiga forskare på området, inspirerande föreläsare som kan ge nya uppslag och där föreläsningarna är ämnade att direkt fokusera på mindre platsers utmaningar. Vi vill skapa en plattform där mindre kommuner kan byta erfarenheter med varandra och lyfta de projekt som kommit med nyskapande idéer för att göra platsen bättre.

Min erfarenhet är att det inte finns en ”silver bullet”-insats som vänder utvecklingen på mindre orter – inget utlokaliserat verk, ingen förbättrad infrastruktur, inget bredband – och framförallt ingen räddning som kommer utifrån. Ska mindre platser klara sig i framtiden med bibehållet god livskvalitet kommer det att krävas mycket hårt arbete från dessa platser och arbetet måste involvera många fler än bara politiker och tjänstemän. Det kommer att krävas insatser från näringslivet, från fastighetsägarna och från alla de andra som bor på platsen. Det kommer att krävas nya samarbeten över kommungränserna och det kommer att vara ett jobb som aldrig tar slut. Det finns redan en mängd duktiga mindre platser som jobbar idogt för att säkra livskvaliteten och som ger invånarna på deras plats en bättre möjlighet att bo kvar. Vi på 250 möjligheter vill att ännu fler mindre kommuner ska räknas till denna grupp. Därför hoppas vi på att se er i Jönköping den 7-8 september.

Bloggposten finns också på www.250mojligheter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du också hittar många andra intressanta perspektiv på samma tema.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.