Poliser vs Systembolaget i svenska kommuner

2017-01-07

Den 4:e januari överlämnades slutbetänkandet in om en mer hållbar framtida landsbygdspolitik till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Min kollega Lina Bjerke skrev klokt om betänkandet här på Vertikals i samband med överlämnandet. Det som slog mig kanske allra mest var hur tyst det var om det hela i tryckt media. Både Expressen och Aftonbladet tog inte upp nyheten alls, medan DN berörde utflytten av statliga jobb från Stockholm till resten av landet. Aktuellt hade däremot på kvällen en diskussion kring förslagen tillsammans med landsbygdsministern och PO Tidholm. Ministern uttalade sig även om att det är förvånande att vi sett till att det finns systembolag i varje svensk kommun men däremot inte poliser överallt. Eftersom den infallsvinkeln är lite intressant så bestämde jag mig därför för att plocka fram statistik på antal anställda på systembolagen runt om i landet och jämföra denna siffra med antal poliser som jobbar i kommunerna. Dessa siffror kommer av naturliga skäl relateras till hur många som bor på platsen. Men det är ändå intressant att se framförallt hur många kommuner som faktiskt inte har en enda polis som har sin arbetsplats registrerad i kommunen. Kartan nedan visar antalet poliser som är anställda i samtliga svenska kommuner* (siffrorna är från SCB och för år 2013 vilket är det senast tillgängliga):


alt

Poliser

Siffrorna visar att i hela 72 kommuner finns det inte en enda polis anställd. I ytterligare 23 kommuner är det enbart en till två poliser anställda. Däremot finns det minst tre anställda på ett systembolag i samtliga svenska kommuner.

Men låt oss nu gå vidare till den aspekt som är verkligt intressant – nämligen hur många anställda poliser det finns i kommuner på varje systembolagsanställd och är hittar vi verkligen stora variationer. Kartan nedan visar relationen:

Poliser per systembolag

Självfallet får samtliga 72 kommuner som saknade poliser värdet 0. I ytterligare 55 kommuner är det färre anställda poliser än anställda på systemet. Det innebär att i nästan hälften av landets kommuner har vi fler systemetanställda än poliser. I femtio kommuner finns det fem gånger fler poliser än systemetanställda eller fler. Allra flest poliser per systemetanställd hittar vi i Solna (40,6 poliser per systemetanställd), Ystad (14,0), Mölndal (13,1), Linköping (13,0) och Eksjö (13,0). Även Sollentuna, Trelleborg, Hallsberg och Landskrona har mer än 10 gånger fler poliser än anställda på Systembolaget.

Nu förstår jag självfallet att vi talar om helt olika typer av verksamheter och inte minst att antalet poliser faktiskt är påverkat av hur vi fördelat ut polisstationerna och hur nära det är till en grannpolisstation, men samtidigt så har vi hört ett antal larm över de senaste åren om bristen av polisnärvaro i en rad svenska kommuner. Jag kunde därför inte låta bli att spinna vidare på den tråd som togs upp av landsbygdsministern och helt enkelt titta lite närmare på hur det ser ut.

*Antal poliser baseras enligt SCB på var de har sin anställning vilket i sin tur uppges av arbetsgivaren. I vissa fall så är poliser anställda på ett ställe men fysiskt placerade på ett annat ställe. Detta är exempelvis fallet i Köping som har en polisstation med 32 registrerade anställda (den totala personalstyrkan och inte bara poliser). Enligt SCB är troligen Köpings poliser formellt anställda via Västerås men jobbar i Köping. Det innebär att det här finns en polisstation men inga poliser formellt anställda i kommunen. Vid en genomgång av antalet kommuner som helt saknar polisstation är det fortfarande 60 stycken detta år. Twitterläsare har upplyst mig om att ytterligare två kommuner har fått en nedlagd polisstation under 2015 (vilket är efter det år jag har haft data för).

Foto: Håkan Dahlström (https://www.flickr.com/photos/dahlstroms/4179068997/)

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.