Resten av landet – en skräpyta?

2017-01-24

”År 2050 kommer Stockholm ha fem miljoner invånare. Resten av landet är i princip en skräpyta där vi möjligen hittar ett gäng alkoholister, några barn och ett par knäppgökar.” Handels-forskaren Nordströms uttalande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har svischat förbi mitt twitter-konto mer än en gång de senaste dygnet. Nordströms uttalande är naturligtvis väldigt dumt, föraktfullt och provocerande sagt. Samtidigt är det bra att frågan gång på gång kommer upp till debatt.


alt

För om man skalar av Nordströms uttalande lite och ser till det som han faktiskt säger mellan raderna så är det att världen globaliseras, urbaniseras och digitaliseras och detta får enorma följder eftersom städer i allmänhet står sig bättre i en sådan utveckling än vad landsbygden gör.

Om man ska vara krass så finns det tusentals artiklar inom forskning som klart belägger de fördelar som städer kommer med rent tillväxtmässigt. Det som visar motsvarande för landsbygden utgör inte ens en promille. Detta beror inte bara på att landsbygden är i skymundan utan helt enkelt för att städer HAR vissa fördelar – och det förklarar till stor del gapet mellan stad och land i hela västvärlden. Städer har fördelar vad gäller konsumtionsmönster, variation i upplevelser, är hem till högre utbildning osv. Detta är också saker som Nordström säger – om än på ett provocerande sätt.

Men samtidigt är inte ekonomisk tillväxt allt. Och när man inte förstår att städer växer för att unga flyttar dig från hela landet och när man inte förstår att människor betalar skatt överallt och förväntar sig något tillbaka och när man inte förstår att långt ifrån alla vill flytta till Stockholm och när ett land delas upp mellan de som får och de som inte får tillgång till offentlig service – då får det en rad andra sociala och politiska konsekvenser som inte gagnar någon.

Just därför är vårt arbete på det här området – inte minst med konferensen 250 möjligheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – så viktigt tycker jag eftersom vi kan belysa helheten. Det här missar Nordström helt eftersom han BARA tittar på ekonomiska tillväxtmotorer globalt. Dessutom saknar han helt ett holistiskt tänk – på samma sätt som de som bor i New York, San Francisco och Boston gjorde – vilket ledde till att de fick en president som verkligen inte var önskvärd. På samma sätt saknar exempelvis Expressens begåvade krönikör Patrik Kronqvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ett holistiskt perspektiv när han talar om vad det kostar att utlokalisera 10 000 statliga jobb. För vi kan inte bara titta på kostnaden för detta utan måste se det ur ett mer holistiskt perspektiv. Dessa statliga jobb är nämligen inte bara jobb som omförflyttas. Det är en signal till resten av landet att de finns med i utvecklingen. Det är en signal om att de också får tillgång till de jobb och den service de är med och bekostar.

Men samtidigt måste många i landsbygdsdebatten förstå att städer har stora styrkor som inte kan förnekas och det är inte enbart en följd av att vi ”talar gott om städer” utan för att närhet mellan människor som besitter en stor kunskap är grunden för en stor del av den ekonomiska utvecklingen idag.

 

Foto: Johan Hellström

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter