Utbildningsnivå bland kvinnor och män i svenska utanförskapsområden

2018-06-17

Som en del av en serie bloggposter om svenska utanförskapsområden kommer jag här att titta på utbildningsnivån för de som bor i dessa områden. Utgångspunkten för mina bloggposter är inte att utmåla vissa områden negativt utan snarare ett sätt att öka kunskapen om hur socio-ekonomiska strukturer ser ut här. Utan kunskap är det oerhört svårt att på ett sakligt sätt kunna diskutera de utmaningar som dessa områden står inför. Bloggposterna visar också att det faktiskt råder en relativt stor variation mellan de olika utanförskapsområdena jag har valt att ta med och att situationen inte nödvändigtvis är lika överallt.


alt

Jag har tidigare visat på hur betydligt mycket större andel av dessa har en utbildningsnivå lägre än 9 år, vilket naturligtvis försvårar möjligheten att hitta ett arbete. Här tänker jag dela upp siffrorna för kvinnor och män i dessa utanförskapsområden. Tabellen nedan visar alltså andelen av männen resp. kvinnorna som har en utbildning kortare än 9 år, samt skillanden (uttryckt i procentenheter) mellan de båda grupperna. Jag inkluderar bara individer mellan 20-65 år och siffrorna är baserade på läget år 2015:

Kortare än 9 års utbildning kvinnor och män

I genomsnitt är det 12 procent av individerna i dessa områden som har en utbildning kortare än 9 år. Delar vi istället upp det på kön så faller 11 procent av männen i denna grupp och 13 procent av kvinnorna.

Dock är variationen stor mellan de olika områdena. Ser vi bara till männen så är det en relativt hög andel som har en lägre utbildning än 9 år i exempelvis Vivalla (19,8 procent), Norrby, Borås (16,7 procent), men även Rinkeby/Tensta, Ronna/Geneta/Lina, Södertälje samt Rosengård i Malmö ligger på en andel över 14 procent. Lägst andel lågutbildade hittar vi i Tynnered, Gottsunda, Nydala och Södra Sofielund.

Bland kvinnorna är andelen med en utbildning kortare än 9 år betydligt högre. Allra högst är andelen i Vivalla där hela 25,6 procent av kvinnorna i arbetsför ålder har en utbildning kortare än 9 år. Norrby har en andel om 24,8 procent och i Rinkeby/Tensta och Rosengård ligger andelen runt 21 procent. Gottsunda har den lägsta andelen om 6,7 procent.

Om vi slutligen ser på de platser där skillnaden i andel lågutbildade är som störst mellan kvinnor och män så hittar vi det i Norrby (8,1 procentenheters skillnad), följt av Rosengård (6,7 procentenheter). Även i Hammarkullen, Hjällbo och Araby är skillnaden mellan kvinnor och män då det gäller andelen med en utbilding kortare än 9 år över 6 procentenheter.

Självklart kan utbildningsnivån påverkar vilken typ av yrke de förvärvsarbetande individerna har. I nästa bloggpost kommer jag att titta närmare på det.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter