Inkomstnivåer i svenska utanförskapsområden

2018-07-31

Jag har nu kommit fram till nästa del i min bloggpost-serie om några av de mest utsatta utanförskapsområdena i vårt land. Denna gång ska vi se på årsinkomsterna för de kvinnor och män som bor i dessa områden. Naturligtvis är inkomstnivåerna relaterade till de faktorer vi tidigare tittat på såsom deltagande på arbetsmarknaden, utbildningsnivåer och yrkesstrukturer. Jag vill ännu en gång påpeka att syftet med att titta på dessa siffror är inte att peka ut vissa områden utan snarare öka kunskapen om dessa så att vi baserat på fakta kan diskutera de utmaningar som de står inför.


alt

Den grupp som jag tittar på är de i åldern 20-65 år, dvs. det vi skulle kunna kalla den arbetskraften. Året är 2015 (mikrodata från SCB) och inkomster i detta sammanhang är enbart de inkomster som kommer från arbete – antingen genom att man haft en anställning eller genom att man drivit en egen verksamhet. Även denna gång delar jag upp resultaten på kvinnor och män, delvis på grund att framförallt kvinnornas situation i dessa områden uppmärksammats.

Tabellen nedan visar alltså medianinkomsten (baserat på arbete) för kvinnor och män samt skillnaden mellan de båda grupperna. Värt att notera är att motsvarande siffra för Sverige som helhet är 306 100 för män och 235 500 för kvinnor.

Inkomstnivåer

Klart är att medianinkomsten ligger långt från det svenska genomsnittet i samtliga dessa områden och i de flesta fall är inkomsten många gånger lägre. I två av områden är medianinkomster för kvinnor till och med 0 (Rosengård och Vivalla) vilket indikerar att minst hälften av kvinnorna i yrkesför ålder står helt utanför arbetsmarknaden. I dessa båda områden har även männen den lägsta medianinkomsten: 18 900 resp. 32 900.

I sju av områdena är medianinkomsten lägre än 100 000 kronor per år. För kvinnor gäller detta i hela 19 av områdena. Enbart i Alby, Hallunda, Gottsunda och Tynnered är medianinkomsten över 100 000. I Tynnered och Hallunda har även männen den högsta medianinkomsten (över 200 000).

Skillnaderna mellan kvinnor och män är markanta. I flera av områdena har männen en medianinkomst som är minst 100 000 kronor mer. I ett område som exempelvis Lövgärdet har männen en medianinkomst på 148 550 medan motsvarande siffra för kvinnorna i samma områden är låga 18 200.

Vad dessa siffror visar är att individer i dessa områden i vissa fall har extremt låga inkomster som härstammar från arbete av något slag. De visar även att situationen är värst för kvinnorna, som uppenbart i hög grad står långt ifrån arbetsmarknaden.

Men siffrorna visar också att man inte ska dra alla utanförskapsområden över en kam utan att skillnaderna är stora. I vissa av dessa områden som Gottsunda, Hallunda/Norsborg, Botkyrka liksom Tynnered/Grevgården/Opaltorget, Västra Frölunda är nivåerna ändå relativt höga, jämfört med exempelvis Vivalla och Rosengård.

 

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter