Här finns framtidens jobb del 2

2019-04-23

I min förra bloggpost tittade jag på var vi hittar de jobb som Arbetsförmedlingen i sin rapport ”Var finns jobben?” kategoriserar som ”framtidens jobb”. Jobben är uppdelade på sådana som kräver en högskoleutbildning och de som inte gör det. I förra bloggposten tittade jag på var de jobben som kräver högskoleutbildning fanns rent geografiskt. I denna bloggpost tänkte jag se var jobben som inte kräver en sådan utbildning i högst grad finns idag. De jobb vi talar om är alltså:


alt

Anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare

Betongarbetare, murare och målare

Buss- spårvagns och lastbilsförare

Elektrikeryrken

Kockar

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Slaktare och styckare

Träarbetare och snickare

Undersköterskor

VVS-montörer

Om vi tar samtliga dessa jobb sammantaget i svenska kommuner idag så får vi följande karta:

Antal utan högskoleutbildning

Av naturliga skäl är antalet jobb fler på de platser där det bor många människor, dvs. i kommunerna med större befolkning. Men om vi istället ser till hur stor andel dessa jobb utgör av kommunens arbetsmarknad så får vi följande karta istället.

Andel utan högskoleutbildning

Ju grönare en kommun, desto större andel av arbetsmarknaden utgör dessa jobb. Ju rödare, desto mindre andel. Den kommun som sticker ut allra mest med högst andel av dessa jobb är Olofström (med hela 33% av arbetsmarknaden) följt av Orust (22%), Munkedal (22%), Valdemarsvik (22%) och Storfors (21%).

Lägst andel hittar vi i storstadsregionerna såsom i Stockholm (6%), Solna (7%), Sundbyberg (7%), Sigtuna (8%) och i Göteborg (8%).

Var vi hittar ”framtidens arbetsmarknad” beror alltså i hög grad om vi tittar på jobb som kräver en högre utbildning eller ej, eftersom de inte nödvändigtvis lokaliserar sig i samma typer av kommuner. I nästa bloggpost tänkte jag därför slå ihop båda dessa grupper och se var ”framtidens arbetsmarknad” tycks vara totalt sett.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.