Amerikanska presidentvalet och de olika väljargrupperna

2020-10-28

I den amerikanska valkontexten handlar det ofta mycket om att fånga olika typer av väljargrupper baserat på deras bakgrund i termer av var man har sin bakgrund. Man talar om att fånga ”the latino vote” med avseende på den del av befolkningen som har spanska som förstaspråk. Man talar om att tilltala ”the African Americans”, ”the Asians” och ”the White population”. Ur ett svenskt perspektiv framstår det som något främmande men är i allra högsta grad en viktig fråga i ett amerikanskt presidentval.


alt

Jag har därför laddat ner statistik över hur stor andel respektive grupp utgör i amerikanska stater för att sedan relatera den till de prognoser som FiveThirtyEight Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.visade den 16 oktober om hur amerikanarna förväntas att rösta i november.

Så låt oss ta en titt på respektive grupp och kandidat:

alt
alt

Trump har ett starkare stöd i stater där en högre andel av befolkningen är vita. Detta är inte nödvändigtvis detsamma som att säga att vita röstar på Trump, utan det visar alltså på stater som har en högre andel vit befolkning.

Om vi tittar på gruppen African Americans så ser relationen ut enligt följande:

alt
alt

Faktum är att detta samband är så svagt att det endast är signifikant på 10-procentsnivån.

alt
alt

När det gäller andelen med asiatisk bakgrund är det visserligen ett statistikt samband men vi ser också att det finns en extrem outlier i Hawaii. Plockar vi bort Hawaii från figuren blir sambandet lite tydligare:

alt
alt

Då syns det lite tydligare hur stater med en högre andel med asiatisk bakgrund i högre grad stödjer Biden än Trump.

alt
alt

När det gäller stater med högre andel med bakgrund framförallt i Latin- och Sydamerika så tenderar de i högre grad att stödja Biden än Trump.

Det finns även statistik över vilket språk som främst talas i hushållet. Eftersom engelska och spanska är det två vanligaste språken tänkte jag att vi även tar med den aspekten här:

alt
alt

Trump får ett starkare stöd i stater där engelska är det språk som främst talas i hushållen.

alt
alt

Relationen för stater som i högre grad talar spanska i hushållen och stödet för respektive presidentkandidat är svagare. Dock finns det ett något starkare stöd för Biden än för Trump i dessa stater.

Men det finns naturligtvis många andra saker som kan relateras till hur amerikanarna förväntas rösta. En viktig sådan är synen på religion. Men det tänkte jag titta på nästa gång.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.