Produktutbud genom att utnyttja en produktplattformsmetod

2023-04-24

Har du någonsin velat erbjuda fler anpassningsalternativ för dina produkter, skräddarsydda efter kunders specifika behov och preferenser? Även om idén låter som ett bra koncept, men det kan vara en stor utmaning för bostadsbranschen eftersom de står inför ett ökande tryck att tillhandahålla prisvärda, hållbara och högkvalitativa bostäder som möter kundernas olika behov.

I dagens värld är skräddarsydda lösningar ett måste för alla branscher, och industrialiserat husbyggande (IHB) är inget undantag. IHB-företag kämpar dock för att hålla jämna steg med sina kunders varierande krav samtidigt som de följer lagliga regler, marknadskrav och produktionsbegränsningar. Detta har lett till ett behov av unika lösningar för varje bostadsprojekt, vilket driver IHB-företag att följa en ingenjör-till-order (ETO)-baserad strategi. Som ett resultat av detta finns en hög nivå av kundengagemang i designprocessen, vilket leder till användningen av blandade produktionsstrategier. Detta kräver betydande ingenjörsaktiviteter för att vissa komponenter ska valideras och anpassas till kundernas krav, vilket resulterar i individualiserade lösningar. En lösning som har föreslagits för att förbättra effektiviteten och effektivisera designprocessen är användningen av produktplattformar. Men traditionella plattformsbaserade strategier fungerar inte alltid bra för ETO-baserade komponenter i IHB-system. Det är här som ett systematiskt tillvägagångssätt behövs för att anpassa produktplattformen och olika produktionsstrategier, så att kundernas krav enkelt kan hanteras.

I nyare forskning vid Ingenjörshögskolan (https://lnkd.in/dEpqH3tV) har ett ramverk utvecklats som stödjer systematisk utveckling av en produktplattformsmetod när man använder olika produktionsstrategier i designfasen. Resultaten understryker vikten av designtillgångar i produktutvecklingen som många företag ignorerar att ta hänsyn till i processen. Det framtagna ramverket kan användas som en färdplan för husbyggarföretagen att utveckla ett strategiskt beslutsfattande verktyg och anta som ett stöd för designers i att utveckla lösningar. Ur praktisk synvinkel hjälper denna forskning företag genom att tillhandahålla ett nytt praktiskt tillvägagångssätt för att designa ETO-baserade komponenter, vilket innebär att identifiera, formalisera och återanvända designkunskap för att initiera stegvisa steg för att uppnå plattformsbaserad utveckling.

Dessutom betonar studien vikten av att anta design för tillverkning och montering (DfMA) i IHB som ett integrerat verktyg för hållbar produkt- och produktionsutveckling. Genom att använda en modulär design kan företag minska antalet unika delar och komponenter som krävs för varje produkt, vilket i sin tur minskar mängden råvaror och energi som krävs för produktionen. DfMA är också ett strategiskt tillvägagångssätt som gör det möjligt för företag att optimera sina produktutvecklingsprocesser genom att betona samarbete, kommunikation och integration över alla aspekter av produktionsprocessen. Vidare föreslås en parametrisk designplattformsmetod för att uppnå en plattformsbaserad utveckling för ETO-baserade komponenter genom att återanvända designtillgångarna. Resultaten visar hur övergången av produktionsstrategier kan hanteras med stödjande verktyg och metoder.

Sammanfattningsvis kan produktplattformar spela en avgörande roll för att uppmuntra hållbar och motståndskraftig utveckling genom integrerad produkt- och produktionsutveckling genom att underlätta för företag att återanvända process, kunskap och befintliga komponenter. När marknaden fortsätter att utvecklas kommer produktplattformar att bli allt viktigare för företag som vill förbli konkurrenskraftiga, hållbara och smidiga.

Författare

in:sure

in:sure är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska högskolan i Jönköping som utvecklar kunskap och förmågor relevanta för övergången till en helt integrerad produktframtagningsprocess som stödjer resiliens och hållbarhet i framtida produkter och produktionssystem.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.

Relaterade bloggposter