Tydligt fokus bakom topplacering för JIBS

2017-10-04

Flera nya undersökningar stärker bilden av Internationella Handelshögskolan i Jönköping, JIBS, som en av landets – och världens – mest inflytelserika handelshögskolor. Tydligt fokus ligger bakom skolans framgång.


alt

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Journal of Small Business Management kartläggs hur ofta forskare läser och i sin egen forskning hänvisar till andra forskares publikationer. Analysen, som fokuserar på sådana citeringar inom forskningsområdet Entrepreneurship, visar att JIBS rankas som nummer två i världen, före de flesta europeiska och amerikanska prestigeuniversitet och långt före något annat svenskt lärosäte. I en annan analys av NordForsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett forskningsorgan kopplat till Nordiska ministerrådet, rankas JIBS som nummer ett i Sverige och fyra i de nordiska länderna när det gäller andel högciterade publikationer och genomsnittlig citering inom det något bredare området Business Studies & Economics.

JIBS placerar sig i topp trots att skolan är den minsta av Sveriges fyra främsta handelshögskolor, med hälften så många forskare som Handelshögskolan i Stockholm och knappt en tredjedel så stor som skolorna i Göteborg och Lund. Dessutom med betydligt lägre tilldelning av statliga anslag.

De båda analyserna stärker den bild som framkom när JIBS nyligen med hjälp av högskolebiblioteket i Jönköping granskade forskningsproduktionen vid Sveriges fyra EQUIS-ackrediterade handelshögskolor. Undersökningen visade att JIBS är den skola som i förhållande till sin storlek producerar flest artiklar i de internationellt ledande fackgranskade journalerna. Medan de stora handelshögskolorna i Göteborg och Lund producerar 2,3 respektive 3,2 fackgranskade och Scopus-listade artiklar per forskare vid lärosätet under perioden år 2011-2015, är motsvarande siffra för Handelshögskolan i Stockholm 4,48 och för JIBS 4,66.

Vilka är då förklaringarna till de glädjande beskeden avseende JIBS forskningsproduktion och genomslag, i Sverige såväl som internationellt? I grunden handlar det om att vi har lyckats vända en utmaning – storlek och volym – till en möjlighet. Med våra förutsättningar kunde vi, liksom många regionala högskolor i Sverige, valt att bli en högskola med ”tillräckligt bra” forskning och låtit de stora lärosätena bevaka landets position på den internationella forskningsfronten.

I Jönköping valdes en helt annan väg när högskolan grundades 1994. Med utgångspunkt i regionens näringsliv byggdes en specialiserad handelshögskola med uttalad ambition att bli internationellt ledande inom några noga utvalda områden. Entreprenörskap och internationalisering var – och är – skolans främsta ledord.

Den organisationsform som valdes i Jönköping var annorlunda jämfört med de flesta svenska lärosäten: JIBS drivs som ett aktiebolag ägt av stiftelsen Högskolan i Jönköping (JU). Verksamheten är tydligt inriktad mot forskning och utbildning inom entreprenörskap, ägande och förnyelse. Genom åren har verksamheten förädlats och kompletterats. Utgångspunkten har hela tiden tagits i de unika förutsättningar som funnits vid skolan. Vi försöker alltså inte vara bra på allt, vi strävar efter att vara bäst på det vi kan. Systematiskt arbete med fokus på kvalitet och relevans inom våra fokusområden har varit och är vår prioritering. Vi har aldrig haft en ambition att bli som andra skolor.

Vi fortsätter att jobba hårt för att det vi gör ska komma till nytta för så många som möjligt. De senaste undersökningarna om hur forskningen sprids och används av andra är en bekräftelse. Jag är tacksam för att jag får vara delaktig i och utveckla en skola som valt denna väg. Jag är övertygad om att vi genom detta utnyttjar våra resurser på allra bästa sätt.

Jerker Moodysson är sedan 2016 professor, VD och akademisk ledare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Tidigare var han professor vid Lunds universitet.

Referenser:
Xu, N., Chen, Y., Fung, A. and Chan, K. (2017) Contributing Forces in Entrepreneurship Research: A Global Citation Analysis. Journal of Small Business Management (forthcoming).
NordForsk. (2017) Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions Using Bibliometric Indicators Covering the Years 1999-2014.

Jerker Moodysson

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.