Från spädbarn till nystartat företag – ökningen av entreprenörskap bland svenska mödrar (engelska)

2019-11-27

Lucia Naldi, professor i företagsekonomi och Magdalena Markowska, biträdande professor i företagsekonomi, vid Jönköping International Business School belyser ett fenomen i Sverige: det ökande antalet företag som startas av mödrar med små barn.

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.