Mångfald som berikar och ökar innovationskraften

2019-10-21

Forum Förnyelses arbete visar att mångfald berikar och ökar innovationskraften, både inom företagen men även i den region de verkar i. Det handlar inte enbart om genus och etnicitet utan om utbildningsnivåer och industristrukturer. Det handlar om att vara i en varierad ”mylla” för att ge verksamheten innovationsenergi. På många platser och i många företag är de en stor utmaning att arbeta för ökad mångfald men är en ren nödvändighet för att öka förnyelsen.

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.