Att navigera i det nya normala – en serie av tre småländska ledarlabb

2020-07-02

Sverige är stängt. Pandemin har eskalerat under sex veckor. Nu samlas småländska ledare i ett digitalt ledarlabb. Situationen för dom själva och de organisationer de företräder skiftar, från totalt stopp i delar av verksamhet till företag med all-time-high i orderingång. Mitt i krisen är informationsflödet intensivt. Det handlar om snabbinkallade ledningsmöten för att hantera till exempel störningar i materialflöden, oroliga medarbetare, permitterade medarbetare och medarbetare på distans. Samtidigt leveranser i fokus och kreativ problemlösning: arbetsplatser smittsäkras, sårbara punkter identifieras medan kompetensinventering sker. Allt för snabba omställningar, till något nytt men okänt. 


alt

Hur navigera i det nya normala?

Det nya okända växer fram som det nya normala. Det som inte var normalt tidigare börjar hos de småländska ledarna upplevas som normalt: medarbetare på distans, zoom-fika, hälsa med armbågarna och den dagliga rapporteringen om smittläget i världen. 

Hur navigera i det nya normala? Den frågan blev ledarlabbets insikt när praktiker och forskare tillsammans började utforska landskapet i det nya normala. De småländska ledarna var förstås inte ensamma om denna insikt. Kairos Future’s ”Coronabarometer” visar i slutet av april att krisfasen i kurvan börjar gå mot nyorientering.

Ledarlabbets småländska ledare och forskare fortsatte att reflektera över erfarenheten. Teman för tre nya ledarlabb mejslas så fram, med start i 
Att navigera i det nya normala – ett existentiellt perspektiv.

Stay tuned!

Bild: Nour Havemose 

Referens

Kairos Future. 2020-04-23. Det nya normala – Sverige i Coronatider. Hämtat från:

https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/det-nya-normala-sverige-i-coronatider/


Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.