Corona Express – empatiska arkitekter tag plats!

Bild: Nour Havemose

2021-03-17

Vi är vana vid att träffas. Det sociala, det är ledarskapets natur, säger en småländsk ledare när ledarlabbet ”Vad är meningen med arbete – i ljuset av pandemin?” drar igång. Sociala restriktioner i pandemin med max fyra personer förändrar våra vanor. Visst, digitalisering har pågått sedan datorer uppfanns i samband med andra världskriget. Men förändringstrycket att digitalisera har ökat med pandemin, vilket tvingar organisationer och samhällen att än mer utforska arbetets digitalisering. Inte minst i arbetet med ledarskap.

I arbetet finns en drivkraft i ett självförverkligande, säger det digitala ledarlabbets gäst Jonas Mosskin, organisationspsykolog och rådgivare till chefer och ledare. Vi bygger vår identitet i själva arbetet och relationer på arbetsplatsen. Nu står många kontor tomma och arbetet har flyttats hem. Vi träffas på ett annat sätt, via skärm. Ledarlabbets deltagare har studerat det förinspelade samtalet med Jonas på förhand. En av de småländska ledarna har reflekterat över självförverkligande och förutsättningar i ledarskapet.

Är det digitala en förmån, tycker alla det?

Ledaren fortsätter att berätta. ”Det kommer in ny digital teknik i vår bransch men i mitt jobb som chef är det sociala centralt, feedback, att åka ut och snacka med killarna, omsorgen om varandra, att hålla ihop det sociala kittet, hur vi mår – den sociala kontrollen.” Förlusten av kontroll när vi arbetar distans är en utmaning för chefer och ledare, menar Jonas, men det är inte något nytt. Vi har rört oss i den riktningen i och med en mer kvalificerad tjänstesektor. En annan utmaning handlar om att utveckla medarbetare, vilket på distans kan vara svårt. En tredje utmaning ligger i identitetsskapandet, framför allt för nya medarbetare. Hitta sin tillhörighet, sin roll kopplat till den specifika arbetsplatsen. När den specifika arbetsplatsen blivit exklusivt digital då tvingas ledarskapet till att organiseras annorlunda. Jonas ger exempel på chefer som åker hem till sina anställda, tar promenader med dem, lämnar material, kollar att dom har det bra. Chefer som skapar nya sociala strukturer för feedback, har tätare och kortare avstämningar, har workshops ute, på en säker plats. Att forma och ge feedback på distans har blivit en vardag för de småländska ledarna. Men vi kommer aldrig att sluta vilja träffas, säger en av dem.

Likt en organisations sociala arkitekt, förstår och formar ledarna organisationens sätt att arbeta och översätter dess liv till meningsfullhet (Bennis & Nanus, 1985), med och utan digitala lösningar. Det digitala kan lösa mycket men hybrida lösningar med IRL tycks vara angeläget i ledarskapets konstruktion av feedback. Ungefär som Kjell A Nordström och Per Schlingmann konstaterat i betraktelsen av pandemin som en tidsmaskin: ”Inom vissa områden, som digitaliseringen, tar vi sjumilakliv framåt i tiden. Inom andra förflyttar vi oss bakåt.”

Corona Express far vidare och vårt småländska ledarlabb indikerar att det kanske far bakåt och framåt samtidigt, såsom i ledarskapets feedback. Trots allt använder organisationer sedan länge mängder med digitaliserade verktyg för feedback, ”kvitton” på sina ledares prestationer. Men det personliga mötet tycks ha ökat i betydelse. Närvaron i relationen där ledaren sätter sig in i och förstår hur hen där ute och inne mår och utvecklas. En utpräglad empatisk arkitekt. En liten, möjlig, förändring men som gör stor skillnad.

Referenser:

Nordström, K. A & Schlingmann, P. (2021). Corona Express - en liten bok om världen efter pandemin. Piratförlaget.

Warren, B. & Nanus, B. (1985). Ledare och deras strategier. Svenska Dagbladets Förlags AB.

Länk till intervju med Jonas Mosskin: https://play.ju.se/media/Intervju+Jonas+Mosskin.Meningen+med+arbete+i+ljuset+av+pandemin.201117/0_l5h7guhc

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.