Digitalt ledarskap - mogen att börja experimentera?

Bild: Nour Havemose

2021-05-19

Pandemin biter sig fast medan Gig-ekonomin växer. Arbetstagare hoppar och far, har inte en arbetsgivare. ”Det händer någonting just nu på arbetsmarknaden, ett skifte som kommer att bli en historisk vändpunkt”, konstaterar vår digitala gäst i ledarlabbet, Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Han berättar om en arbetslöshet som stiger mot rekordhöga höjder, samtidigt som det råder brist på arbetskraft. Andra länder utmanas på liknande sätt.[i] ”Merparten av kunderna hos arbetsförmedlingen vill söka jobb på ett förenklat sätt genom digitala tjänster”, säger Mikael och fortsätter, ”samtidigt vill kommunerna att vi öppnar fler kontor” – motstridiga krafter som omstöper värderingar på arbetsmarknaden.

”Vad gör digitaliseringen med våra värderingar och vad gör våra värderingar med digitaliseringen?”

”Det behöver finnas något högre syfte och frihet att jobba kreativt, framtidsinriktat, där du inte bara arbetar för lönen”, säger en mastersstudent, ett nytillskott i ledarlabbet. ”Jag ser på mina ungdomar hemma”, reflekterar en annan av labbets deltagare. ”De dras dit tätheten, kompisarna är, i snapchats.” Näthandeln växer som aldrig förr, vilket ersätter jobb. Ett exempel på hur digitala logiker avancerar arbetsmarknaden och därmed arbetslivet: fler måste kunna mer – digitalt.

Förvisso tilltog digitaliseringen innan pandemin men har nu likt en tsunami sköljt över oss. ”Detta är fundamentalt för ledarskapet”, konstaterar Mikael. Det digitala ledarskapet är här nu. Ett mindset, en omställning. Det gäller att identifiera vilka arbetssätt i ledarskapet som behöver avläras och vilka nya att lära samtidigt, skriver en del forskare.[ii] Snabbt behöver lärandet ske, om ledarskapet ska kunna motstå pandemins prövningar som skenande arbetslöshet och akut arbetskraftsbrist. Några ledare i labbet bekräftar att ”det finns nog ingen managementlitteratur som kan komma med det ’rätta svaret’, det handlar mer om att experimentera oss fram!”

Kanske är det akuta läget i pandemin över; ”krisdammet” har lagt sig, vågorna klingar av. I så fall är fönstret öppet för att våga experimentera än mer med ledarskapet.[iii] Detta behövs, men kräver modiga initiativ. Att se initiativen som experiment kan vara steget för att gå från ord till handling. Erfarenheter från experimenten hjälper oss att lära om det okända. Experiment kan därför vara ett sätt att lära mer om värderingar för digitalt ledarskap i arbetsmarknadens förkastningar.

Fotnoter

[i] Dagens Industri, lördag – söndag, 8-9 maj 2021.

[ii] Giustiniano, L., Pinae Cunha, M., Simpson, A.V., Rego, A. & Clegg, S. (2020). Resilient Leadership as Paradox Work: Notes from COVID-19. Management and Organization Review, 16(5), 971-975.

[iii] Wenzel, M., Stanske, S., & Lieberman, M. B. (2020). Strategic responses to crisis. Strategic Management Journal. Virtual Special Issue, 41, V7-V18.

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.