Ledarverktyg för osäkra vågor i pandemin

Bild: Nour Havemose

2022-02-28

Fortfarande i pandemin. I ledarlabbet är deltagarna ovetandes om att de ett år senare kommer att befinna sig i pandemin—femte vågen. Men de vet att verktyg krävs för att leda i osäkerhet genom fler vågor. Då, i tredje vågen blev osäkerheter påtagliga. Igen. Från att dra ner på kapacitet till att öka upp kapacitet. Från inga fysiska möten till att återinföra dem. Exempel på organisering i pandemins vågor. Osäkra vågor, där ledares flexibilitet omprövas. Vad kan göras?

”Vi är i en situation som vi aldrig tidigare varit i”, säger en av ledarna. ”Vi har kört digitala Brain Storm-workshops kvartalsvis i ledningsgruppen utifrån devisen ’vi kan inte gå och vänta längre, utan det här är det normala, hur gör vi då?’ – praktiskt framåtsyftande skulle jag vilja säga. Vi ska fortfarande leverera.”

Ledarlabbets deltagare utvecklar praktiska ledarverktyg. Det fanns ingen verktygsbok till hands när pandemin startade som visade ”nu ska ni göra så här”. Den digitala tekniken fanns förvisso, men att omvandla den för att fixa det dagliga ledarskapet är en helt annan sak. Ledarskap för osäkra vågor i pandemin förutsätter en slags praktisk handlings- och hantverkskunskap. Flexibiliteten för att öka eller minska kapacitet skapas genom att överväganden sker kontinuerligt. Praktisk kunskap som visat sig vara giltig i pandemins vågor.

Teoretiska modeller eftersträvar gärna det motsatta, jämvikt för stabila välplanerade flöden i och mellan organisationer. En verklighet med osäkra vågor i pandemin kräver stabilitet men även nytänkande. [i] Innovation som sker genom ledare och deras skicklighet att utveckla och utforma verktyg för nya situationer. I det antika Grekland hyllades just hantverkaren inte bara för sin yrkesskicklighet utan även för sin förslagenhet och påhittighet[ii].

”Det är det som är så spännande, konstaterar våra ledare, det här att vara finurliga tillsammans”.

En ledare inom en frikyrka fortsätter:

”Just nu pågår en diskussion om en hybrid lösning för gudstjänster Vi är inte klara, det är en tanke vi har fått.”

Ledarverktyg för osäkra vågor i pandemin behöver inte betyda antingen-eller utan både-och, som hybrida lösningar för gudstjänster. Pandemin har samtidigt lärt oss att flexibilitet ibland betyder antingen-eller, såsom att antingen öka eller dra ner kapaciteter. Båda ledarverktygen behövs.

---

[i] Keller, J., Carmine, S., Jarzabkowski, P., Lewis, M. W., Pradies, C., Sharma, G., ... & Vince, R. (2021). Our collective tensions: Paradox research community’s response to Covid-19. Journal of Management Inquiry, 30(2), 168-176.

[ii] Sennett, R.. (2008). The Craftsman. New Haven: Yale University Press.

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.