Vertikals lanserar Doktorandbloggen The PhD Blog

2017-02-03

Vertikals lanserar doktorandbloggen The PhD Blog by Vertikals där doktorander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping kommer att dela sina kunskaper.


alt

Syftet med Vertikals är att öka kontaktytorna och dialogen med aktörer utanför akademin. Målet är att sprida forskning och bidra till en ökad kunskapsmassa som ska bidra till en starkare utveckling.

–       Vi ser att vårt bloggande gör stor nytta ute i samhället och vår kunskap efterfrågas av många olika intressenter i Sverige säger forskningsledare Charlotta Mellander.
–       För egen del har jag utvecklats genom att i olika sammanhang förenkla och förtydliga våra resultat och det är värdefullt både för mig och för de som efterfrågar vår forskning och vår kunskap. Och nu är det dags att få med nästa generation forskare på tåget.

De nya bloggarna startar sitt arbete i februari och publicerar löpande bloggposter med olika perspektiv baserat på sina studier och kommande doktorsavhandlingar.

The PhD Blog by Vertikals består inledningsvis av:

 

Vill du komma i kontakt med någon av JIBS doktorander kontakta:
Emil Danielsson, 0704210400.

Sonming Feng
Doktorand Företagsekonomi
Andrea Kuiken
Doktorand Företagsekonomi
Veronika Pereseina
Doktorand Företagsekonomi
Orsa Kekezi
Doktorand Nationalekonomi
Emma Lappi
Doktorand Nationalekonomi
Jonna Rickardsson
Doktorand Nationalekonomi
Tina Wallin
Doktorand Nationalekonomi
Helena Nilsson
Doktorand Nationalekonomi

PHD Blogger

The PhD blog är en samlingsyta för doktorander inom Jönköping International Business School som utgår ifrån sina respektive forskningsområden. Nationalekonomi, företagsekonomi, media och juridik.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.