Trump, Biden och synen på religion

2020-10-30

Att religion spelar en större roll i de flesta andra länder än vad den gör på hemmaplan kommer nog inte som en överraskning. En betydligt högre andel amerikaner uppger till exempel att religionen spelar en stor roll i deras vardagsliv, jämfört med vad som uppges av svenskar. I en undersökning från Gallup från 2019 uppgav 49 procent av amerikarna att religion var en viktigt del i deras vardagsliv (motsvarande siffra i Sverige var 2015 17 procent). Dock bör det noteras att även andelen i USA som anser att religion är viktigt är på väg nedåt.


alt

Men med ändå närmare hälften av befolkning som uppger att religion spelar en viktig roll kan det vara intressant hur det fördelar sig på statnivå och hur det relateras till prognoserna inför presidentvalet.

De siffror jag tagit del av från Gallup delar upp frågan hur viktig religion är i tre grupper – mycket viktig, något viktig och inte alls viktig. Här väljer jag att titta på de två ytterligheterna – mycket viktig och inte viktig alls:

alt
alt

Klart är att stater där en högre andel uppger att religionen är mycket viktig för dem – där tenderar också Trump att få ett större stöd.

Det motsatta gäller för Biden:

alt
alt

Biden får ett väsentligt högre stöd i stater där färre individer uppger att religion spelar roll för dem i deras vardagsliv.

Däremot finns det inte något signifikant samband mellan de stater där en högre andel uppger att religion spelar en viss roll och hur prognoserna ser ut inför valet.

Med en valkampanj som i hög grad har kommit att bli digital tänkte jag nästa gång titta på hur tillgången till en dator och bredband i hushållen kan tänkas relateras till prognoserna.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.