I vilka kommuner handlades det mest med Ryssland?

2022-04-19

I takt med att fler och fler fruktansvärda rapporter kommer om krigsbrott i Ukraina föreslås också alltfler sanktioner mot Ryssland. Bland annat så har mycket handel stoppats och Ryssland blir alltmer ekonomiskt isolerat.

Lysekil är en av de kommuner som har störst import från Ryssland. Foto: Pixabay

I samband med detta tänkte jag dyka ner lite i siffror för att se vilka kommuner som har företag med tätast handelsrelationer med Ryssland. Jag har därför tittat lite på hur importen och exporten (införsel och utförsel i relation till andra EU-länder) som företag har haft såg ut år 2019. Detta är det senast tillgängliga året för mig och samtidigt ett lämpligt år eftersom det är före pandemin.

Dessa handelsrelationer kan naturligtvis ses på ur många olika sätt. Man kan exempelvis titta på kvantiteten som går mellan länder. Själv har jag dock valt att titta på värdet av de produkter som handlats. Till att börja med bör det tilläggas att långt ifrån alla kommuner i landet har företag som handlade med Ryssland under detta år. De allra flesta kommuner har därmed värdet 0. Min i vissa kommuner finns det ändå en viss handel från företag. Vi börjar med att illustrera hur stor andel av värdena som importerades respektive exporterades från företag i svenska kommuner var i relation till Ryssland:

Import i relation till kommunens import
Export andel resten av kommunen

Om vi börjar med de kommuner som har högst andel av sin import från Ryssland under 2019 så hittar vi Lysekil, Västerås, Örnsköldsvik, Gotland och Gällivare. Värdet av det som importeras från Ryssland uppgår här till ca 10% av all import till kommunen - eller mer (upp till ca 30%).

Om vi istället tittar på exportsidan så ligger följande fem kommuner i topp: Tomelilla, Karlshamn, Sala, Vingåker och Skinnskatteberg. Notera att det inte är detsamma som att säga att dessa ovan nämnda kommuner exporterar och importerar mest i landet. En kommun kan ha en relativt liten omfattning i sin handel men att en högre andel av den sker i relation till Ryssland.

Vi går därför vidare och ser i vilka kommuner som det sker mest handel mot Ryssland i relation till landet som helhet (med andra ord, vilka kommuner i landet har mest Rysslands-handel i Sverige och inte som andel av det som handlas inom kommunen). Kartorna nedan visar detta:

Import andel av riket
Export andel av riket

Precis som ovan så är det trots allt relativt få kommuner som har företag som importerar och exporterar från Ryssland. Störst andel av importen från Ryssland går till företag i kommunerna Lysekil, Västerås, Malmö, Oxelösund och Stockholm. Värt att notera är att Lysekil har ett värde som är väsentligt mycket högre än någon annan kommun i landet. Även Västerås ligger väsentligt mycket högre än Malmö. Det är alltså relativt koncentrerat till dessa två kommuner.

På exportsidan hittar vi istället kommunerna Södertälje, Stockholm, Göteborg, Örebro och Karlshamn. Dessa topp 5-kommuner står dock för en lägre total andel i riket som helhet än vad topp 5-kommunerna gör på importsidan.

Man ska komma ihåg att detta är en begränsad analys på många sätt. Det rör sig bara om ett år (2019) och det visar exempelvis inte på hur många företag det gäller eller hur många arbetstillfällen som är relaterade till denna handel. Men det ger ändå en viss indikation på i vilka kommuner i landet som det finns företag som haft handel med Ryssland i något högre grad och som därmed också kan vara påverkade av den förändrade handelssituationen och sanktionerna.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.