Vertikala samtal om förskolans viktiga roll för att förebygga barns utsatthet och främja barns hälsa och utveckling

Gäst: Stina Johansson, förskollärare med stort engagemang för barns bästa

Vill du ha konkreta råd om hur barns rättigheter kan adresseras i vardagen och praktiken och du kan göra skillnad på riktigt för barn?

Då är detta ett poddavsnitt för dig. Frida Lygnegård, barnforskare vid Jönköping University samtalar med Stina Johansson, förskollärare som nu vidareutbildar sig till specialpedagog, om vikten av rätt kompetens inom förskolan för att kunna utföra förskolans uppdrag, om komplexiteten i förskolläraryrket och om utmaningen i att möta barn med olika förutsättningar och livsvillkor.

Vi belyser också hantering av orosanmälningar och vikten av att höja statusen på förskolläraryrket för att uppmuntra fler att utbilda sig till förskollärare.

Du kan lyssna i spelaren nedan eller på Spotify eller iTunes (sök på Vertikala samtal)

2023-11-09