I gasellens skugga – anställdas upplevelse av företag som skalar upp sina verksamheter

2023-12-21

Varje höst uppmärksammas de mest snabbväxande företagen, även kända som gasellföretag, för deras imponerande prestationer och betydelse för näringslivet. Dessa företag är en symbol för innovation och tillväxt och spås en lovande framtid. De skapar såväl arbetstillfällen som förser samhället med nya idéer och möjligheter. Men bakom strålkastarljuset döljer sig en annan verklighet som sällan diskuteras: hur påverkas människorna inom dessa företag när de skalar upp sina verksamheter? Det är just den frågan som vår forskning har ägnat sig åt.

Foto: Marvin Meyer @ Unsplash

I en nypublicerad studie har vi forskat på anställdas erfarenheter av att arbeta i företag som skalar upp sin verksamhet. Vi har undersökt hur anställda påverkas när deras arbetsplats växer i en ökande takt. Trots att företagstillväxt och expansion vanligtvis ses som tecken på framgång, har vi valt att granska de mänskliga konsekvenserna av denna tillväxt. Vi har särskilt fokuserat på att förstå hur anställdas välbefinnande påverkas när företaget skalar upp sin verksamhet.

Vårt syfte har inte varit att kasta en skugga över företag som tilldelas utmärkelser såsom gasellföretag. Vi vill däremot uppmärksamma de utmaningar som ofta möter dessa företag. Genom att belysa de utmaningar som de anställda möter när företagen expanderar, kan vi skapa en mer balanserad och hållbar framtid och fortsatt tillväxt för alla inblandade. Det är dags att tänka bortom bara tillväxten och se hela bilden av vad det innebär att vara en del av ett snabbväxande företag.

I företag som expanderar snabbare än tidigare sker ofta stora organisatoriska förändringar som kan påverka de anställdas arbetssituation. Arbetsbördan kan öka, informationen om förändringarna kan vara bristfällig, rekryteringar sker och anpassningen för nya kollegor kan vara utmanande. Vår forskning visar att anställda i företag med ökande tillväxt oftare upplever utbrändhet och är mindre nöjda med sina jobb. Det är också viktigt att påpeka att det inte är tillväxten i sig som har dessa effekter på de anställdas välbefinnande, utan det är just uppskalningen – när förändringarna är extra stora och märkbara.

Dessutom skiljer vi mellan olika typer av anställda och våra resultat visar att till skillnad från anställda överlag upplever chefer mindre utbrändhet och har högre nivåer av jobbtillfredsställelse under uppskalningsprocessen. Vi menar att detta beror på att de har större kontroll över sin arbetsmiljö under sådana omständigheter. Dessutom visar vår forskning att tidigare erfarenhet från liknande företag kan mildra de negativa effekterna av expansion, särskilt när det gäller jobbtillfredsställelse. I företag som växer snabbt är personalhanteringen ofta mindre strukturerad än i större företag, vilket pekar på ett behov av att förbättra HR-arbetet för att stötta anställda i alla positioner.

Sammanfattningsvis pekar vår forskning på att när företag skalar upp måste vi inte bara fokusera på siffrorna och expansionen, utan också på människorna som är ryggraden i verksamheten. Genom att förstå hur tillväxt påverkar de anställdas välbefinnande kan vi skapa bättre arbetsmiljöer och ge konkreta råd till företagsledare. Det handlar inte bara om att tillväxt är bra eller dåligt, utan att förstå alla dess nyanser och göra det bästa för alla inblandade.

Kontakt

Jönköping International Business School

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.