Samskapande av sexuell hälsa vid kronisk sjukdom

2020-06-26

Det är dags att ta nästa steg för att främja sexuell hälsa vid kronisk sjukdom och fokus på rehabilitering av sexuell hälsa vid kronisk sjukdom har ökat på bakgrund av ny forskning på området. Kroniska sjukdomar finns i alla åldrar och påverkar individens liv på olika sätt, det är vanligt att även det sexuella livet och den sexuella hälsan påverkas av kronisk sjukdom. I dagsläget finns flera patientföreningar som arbetar för att få bättre stöd inom sexuell hälsa för sina medlemmar, genom att tillhandahålla informationsmaterial och ha med sexuell hälsa i patientutbildningar för de som lever med kronisk sjukdom.


alt

Inom professionsutbildningar för de professioner som möter kroniskt sjuka patienter i hälso- och sjukvården är utbildning inom sexuell hälsa otillräcklig på många områden. Det gör att personal brister i bemötande, kunskap och kompetens inom sexuell hälsa, och att många känner sig tveksamma till att prata om sexuell hälsa med patienter. Mer utbildning inom sexuell hälsa behövs i grundutbildningar av professionella för att möta behov inom sexuell hälsa vid kronisk sjukdom.

Brister i grundutbildning har lett till kvarstående utbildningsbehov hos professionella för att möta patienternas, och en ny dansk rapport från juni 2020 visar att utbildning gör skillnad och ger bättre bemötande inom sexuell hälsa för patienter med kronisk sjukdom oavsett patientens kön, ålder, sexuella läggning eller kulturell tillhörighet.

Men, bara utbildning i sexuell hälsa för professionella räcker inte, det måste också finnas stöd för hur hela teamet med patienten i fokus kan arbeta tillsammans för att bibehålla och förbättra sexuell hälsa. I detta finns ett behov av att tydliggöra roller, ansvar och behov av stöd och samskapa rehabilitering med patienterna utifrån deras behov. Tydlig kommunikation och förståelse för sina egna möjligheter och begränsningar är framgångsfaktorer för att lyckas förbättra sexuell rehabilitering vid kronisk sjukdom.

Patienten behöver vara aktiv i att förmedla sina behov, samtidigt som det är viktigt att fundera över vad jag som individ vill dela med mig av om mitt sexuella liv. Om patienten har en partner behövs även kommunikation i relationen, om vilken information som är ok att dela med sig av i den professionella relationen med vårdgivare.

För professionella är bemötande, kunskap och kompetens inom sexuell hälsa grundläggande, men också att se sina professionella gränser och veta vilken profession som är mest lämpad att ge stöd för olika behov inom sexuell hälsa. Alla professioner har ansvar för rehabilitering av sexuell hälsa, grundat i den professionella kunskap som respektive profession har. Exempelvis kan arbetsterapeuter stötta i planering av vardagsliv för att möjliggöra sexuella aktiviteter och fysioterapeuter coacha fysisk aktivitet för att främja sexuell funktion med förbättrad kondition, styrka och rörlighet. Eftersom kroniska sjukdomar ofta förändras över tid, behöver sexuell hälsa lyftas vid förändrad funktion eller mående.

I teamet behövs rutiner för att följa upp sexuell hälsa vid kronisk sjukdom, för att undvika att behov missas, men också för att säkerställa att tillräcklig kompetens finns i teamet för att möta patienters behov. Att teamet tydligt erkänner och arbetar för alla människors rätt till god sexuell hälsa är grundläggande. Sexuell hälsa är mycket mer än fortplantning!

Vill du läsa mer?

Länk till den danska rapporten

”Rehabilitering og seksuel sundhed – Udvikling af praksis gennem uddannelse” från REHPA Videncenter för Rehabilitering og Palliation:

http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/REHPA/158211/#/

Länk till ny forskning om att samskapa för att främja sexuell hälsa vid kronisk sjukdom

Areskoug-Josefsson, K., Hjalmarsson, S. , Björk, M. and Sverker, A. (2020) Co-Creation of a Working Model to Improve Sexual Health for Persons Living with Rheumatological Diseases. Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases, 10, 109-124. doi: 10.4236/ojra.2020.103013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länk till forskning om utbildning inom sexuell hälsa i Sverige

Areskoug-Josefsson, K., Schindele, A.C., Deogan, C. & Lindroth, M (2019). Education for sexual and reproductive health and rights (SRHR): a mapping of SRHR-related content in higher education in health care, police, law and social work in Sweden, Sex Education, 19:6, 720-729, DOI: 10.1080/14681811.2019.1572501

Kristina Areskoug-Josefsson

Professor i Folkhälsa och Rehabilitering, Docent i Kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd & Specialistfysioterapeut inom Reumatologi, med forskning främst inom samskapande av hälsa och välfärd, arbetsrelaterad hälsa och sexuell hälsa.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.