Konflikter på arbetsplatsen kan vara bra!

2013-10-02

De senaste veckorna har vi läst om konflikter i flera kända svenska företag. Först ut var Nyåkers Pepparkakor, som gärna kallar sig världens snällaste företag, där en av grundarnas änka anklagade sina barn för att ha lurat till sig kontrollen av företaget och stämde dom. Sedan var det Biltemas tur. Både VD och styrelseordförande lämnade hastigt företaget efter en konflikt med grundaren och huvudägaren som satt i styrelsen. Den senaste veckan har det handlat om Ikea där det hävdas i en ny bok att Ingvar Kamprads söner varit oense med sin far och anklagat honom för att inte ha skött ägarskiftet vare sig korrekt eller rättvist.


alt

Konflikter är vanliga i företag. Inte minst i familjeföretag. Här hör vi ofta om förödande konflikter mellan familjemedlemmar, mellan anställda och mellan olika ägare. Tänk också på alla TV-serier som utspelar sig i företagarmiljö med intriger som ofta handlar om konflikter där privatliv och arbetsliv blandas ihop i en salig röra. Tänk Dallas, Falcon Crest, Rederiet, Arrested Development – eller tänk filmer som Per Flys Arvet och böcker som Thomas Manns Huset Buddenbrooks. Konflikter beskrivs ofta som förödande för såväl personer, familjer som företag både i verkligheten och i fiktionen.

Men alla konflikter är inte dåliga. Konflikter kan faktiskt öka ett företags konkurrensförmåga och skapa ett mer öppet och kreativt klimat i en organisation. Därför är det viktigt att inte bara tala om förekomsten av konflikter, utan också om vilken typ av konflikt det handlar om i en viss situation. Forskare som studerar organisationer brukar tala om tre generella typer av konflikter: Relationskonflikter, kognitiva konflikter och processkonflikter. Av dessa är det framförallt den första som brukar vara förödande.

  • En relationskonflikt uppstår när två eller fler personer har ett starkt negativt känslomässigt förhållande till varandra. En relationskonflikt förekommer på ett personligt plan och ger upphov till känslor som ilska, besvikelse, misstroende och ibland till och med aggressivitet.

I företagssammanhang är ofta kognitiva konflikter och processkonflikter mindre personliga och skapar mindre negativ energi. Istället kan de ge upphov till något positivt. Både kognitiva konflikter och processkonflikter handlar om att lösa ett problem eller en strategisk fråga, istället för att attackera en person.

  • Kognitiva konflikter handlar om att olika individer har olika syn på saker och ting och agerar utifrån olika erfarenheter eller ideologiska perspektiv. I dessa diskussioner kan nya idéer uppstå och kognitiva konflikter kan därför vara bra för innovation och kreativitet.

Visst kan det hetta till i en debatt där kognitiva konflikter uppstår, som i politiken, men det är sakfrågan som är i fokus. Inte personen. Det samma gäller processkonflikter.

  • När kognitiva konflikter handlar om olika syn på vilka mål eller strategier ett företag ska fokusera på, så handlar processkonflikter om olika syn på vägen dit. Alltså hur dessa mål och strategier ska uppnås. Även denna typ av konflikter kan skapa en välbehövlig och ibland livlig diskussion om olika alternativ och möjligheter.

Relationskonflikter är självklart destruktiva för företag, deras ägare och anställda. Kognitiva – och processkonflikter bidrar till en förnyelsekraft och öppenhet. Detta kan i sin tur leda till en kreativ och innovativ miljö.

Det gäller att vara uppmärksam, då kognitiva- och processkonflikter leda till relationskonflikter. Denna risk kan exempelvis finnas om du ser att två eller fler kollegor under en längre tid tydligt vill poängtera för andra även utanför mötesrummet att de tycker olika om en viss fråga. Efter ett tag kan det lätt bli personliga övertoner i denna typ av spänningar. Detta kan i sin tur leda till relationskonflikter. Då är det viktigt att det finns ett starkt ledarskap i företaget som kan balansera konflikter med samstämmighet och gemensamma ståndpunkter i viktiga frågor.

Om det är du som är ledare: ta en öppen och förutsättningslös diskussion med de aktuella medarbetarna innan de är försent!

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.