Mattias Nordqvist

Vertikals logo

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Jag är professor i företagsekonomi och innehavare donationsprofessuren The Hamrin International Professor in Family Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Vid JIBS är jag också Centrumledare för Center for Family Enterprise and Ownership – CeFEO – som är världens största forskningscentrum med inriktning på ägande och familjeföretagsstudier. Under tre år 2010-2012 var Associate Dean på JIBS med ansvar för våra fem forskarutbildningsprogram. I den rollen startade jag också JIBS satsning på internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med Sida. Detta arbete syftar till att samverka med universitet i kraftigt växande utvecklingsländer för att bygga upp kapacitet inom forskning och forskarutbildning. Projektet är finansierat av Sida som en del av Sveriges biståndssatsningar. Vid sidan av mitt arbete vid JIBS var jag under åren 2006-2009 knuten till Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship vid Babson College i USA som forskare och Co-Director för The Global STEP Project och har även varit gästforskare i Kanada och Italien. Förutom mitt arbete i Sverige och USA har jag jobbat mycket i södra Europa (Italien och Spanien) samt i Latinamerika med forskning och undervisning som för ägande och entreprenörskap i privata företag, framförallt familjeföretag.


Jag disputerade 2005 på en avhandling med titeln ”The Role of Ownership in Strategizing – A Study of Family Firms” som fokuserade hur företagsägande utövas i den dagliga verksamheten i familjeföretag samt hur ägandet påverkar den långsiktiga strategiska utvecklingen av denna typ av företag. År 2006 blev jag stolt mottagare av Entreprenörskapsforums pris till unga entreprenörskapsforskare. Mina vetenskapliga publikationer behandlar flera områden men de fokuserar alltid på förutsättningarna och utmaningarna för privat företagsägande, entreprenörskap, strategiprocesser eller bolagsstyrning. Min forskning har ofta en tydlig internationell profil eftersom jag samarbetar med många ledande forskare från Europa och USA.

Jag inspireras av ambitiösa studenter som gillar utmaningar och som tycker om att diskutera kring både teoretiska perspektiv och praktiska erfarenheter. Mina studenter brukar uppskatta min interaktiva undervisningsstil och jag uppskattar studenter som jobbar hårt och som delar med sig av sina erfarenheter och perspektiv på ett aktivt och konstruktivt sätt.

Jag kommer ursprungligen från Mantorp i Östergötland men bor idag nära Vättern i Jönköping. Jag tillbringar också mycket tid i Florens och Toscana. Jag är intresserad av litteratur, mat och dryck, alpin skidåkning samt internationella relationer och utrikespolitik. Tycker om att resa och träffa nya människor, lära känna nya platser och få nya spännande erfarenheter. Jag uppskattar den frihet och flexibilitet som mitt jobb innebär tillsammans med förmånen att ständigt för lära sig nya saker och utvecklas. Den akademiska världen är idag en av få miljöer där detta fortfarande är möjligt och prioriterat.


Kuriosa: Jag var med och startade en akademisk tidskrift Journal of Family Business Strategy (Elsevier) 2010, har varit inbjuden som gästtalare till ledande universitet i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika och Australien. Jag talar fyra olika språk flytande och använder också alla dessa en vanlig vardagsvecka (Svenska, Engelska, Italienska och Spanska).


Expertis inom: ägande, entreprenörskap i mogna organisationer, strategiprocesser, bolagsstyrning, familjeföretagande, generationsskiften, den högre utbildningens och forskningens roll i biståndet till utvecklingsländer, entreprenörskap och företagande i utvecklingsländer.


Twitter: https://twitter.com/profmnordqvist
Email: mattias.nordqvist@ihh.hj.se