Hallonlakritsskalle – symbol för gott entreprenörskap

2013-11-08

Något söder om Jönköping ligger Torsviks industriområde. Detta område är mest känt för Ikeas och El-Gigantens jättelager. Här finns också ett stort kraftvärmeverk som förser stora delar av Jönköping med värme. Men på Torsvik finns även en annan typ av kraft och värme. Nämligen den kraft och värme som kommer av framgångsrikt entreprenörskap. Ett familjeföretag som under 20 år balanserat sött och salt, intäkter med kostnader och tillväxt med konsolidering.


alt

År 1992 startade Bernt, Ulrik, Birgitta och Stefan Lindström familjeföretaget Bubs som tillverkar godis. För många är förmodligen Bubs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.mest känt för sin populära hallonlakritsskalle som tillsammans med den röda Ferraribilen från Toms-Webes idag nog kan ta upp kampen på allvar med Grännas polkagrisar om titeln ”Mest kända godiset från Jönköpings Län”. Det är dock en annan titel som Bubs grundare och ägare nyligen fått mottaga. Efter att ha utsetts till Årets företagare i Jönköpings län för några veckor sedan tog Bubs en hedervärd Silvermedalj i riksfinalen för Årets företagare i Sverige 2013. Bakom denna titel ligger tjugo år av hårt arbete i en mycket konkurrensutsatt bransch.

Tillverkning och försäljning av godis kännetecknas av pressade priser och låga marginaler och svårigheter att differentiera sig. I denna bransch är Bubs ett litet företag som måste konkurrera med många stora, internationella och sedan många år väletablerade företag. Det är också en bransch som på senare år har karakteriserats av företagsuppköp och konsolidering. Min kollega Karin Hellerstedt bloggade till exempel för några veckor sedan här på Vertikals.se om nedläggningen av Webes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som för cirka tio år sedan köptes upp av danska Toms.

I denna svåra konkurrens är det imponerande av Bubs att de har lyckats tredubbla omsättningen på tio år och att de under alla dessa år gått med vinst. Och samtidigt som företagets ägare utan att tveka siktar på en omsättning på över 100 miljoner, är de också medvetna om utmaningarna som detta innebär. Bubs satsar alltså på att fortsätta växa och gå från att vara ett litet företag till att på sikt växa sig medelstort. Bubs är alltså ett exempel på den typ av företag som jag i en tidigare blogg här på Vertikals.se argumenterade för att vi har för få av i Sverige (Sverige behöver färre småföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Därför är det glädjande att Bubs får den uppmärksamhet som de nu får, inte bara av sina kunder, utan också av andra personer och organisationer som intresserar sig för företagande.

En förklaring till att Bubs går bra är att de har satsat mycket på att vara aktiva på sociala medier. De har också satsat på teknik och moderna maskiner i sin fabrik. Men jag skulle vilja lägga till en annan förklaring till företagets framgång: Bubs startades och drivs fortfarande som ett genuint familjeföretag. De fyra familjemedlemmarna: mor, far och två söner är fortfarande huvudfigurerna på företaget. I en tuff miljö som godisbranschen kan familjeföretagskaraktären skapa grunden för unika resurser som andra konkurrerande företag har mycket svårt att bygga upp, imitera eller köpa. Tillsammans med fyra kollegor har jag givit ut boken Familjeföretagande: affärer och känslor” där vi på djupet och från olika perspektiv diskuterar familjeföretagens speciella karaktärsdrag och unika resurser.

Det handlar till exempel om den entreprenöriella kraft och den organisatoriska värme som skapas av ett starkt engagemang, en trygg långsiktig och en äkta känsla för produkterna. I vår forskning om framgångsrika familjeföretag har vi funnit att de familjeföretag som växer från att vara små till att bli medelstora eller kanske till och med stora har vissa kännetecken. Dessa kännetecken är något som deras konkurrenter som inte är familjeföretag sällan visar upp. Det handlar som sagt om ett starkt, ofta personligt engagemang och en känsla för företagandet som går långt bortom den relation som många andra har till sitt arbete. Ofta pratar ägarfamiljer om familjeföretaget som ett ytterligare syskon i familjen. Så stark kan kopplingen vara. Det handlar också om att ha en vision och ett tålamod med sitt företag som gör att man accepterar att investeringar kan ta tid innan de betalar av sig.

Jag har också sett flera exempel på entreprenörer som driver familjeföretag som utan klaga accepterar en lägre lön för att kapitalet behövs i företaget. Inte sällan drar man sig in i det längsta för att säga upp personal i svåra tider. Det kan ju vända snart och då vill man inte förlora sina medarbetare.  Samtidigt finns naturligvis stora utmaningar också för dessa företag. I Bubs fall handlar det om att balansera sin försäljning av godis med ett tydligt socialt ansvarstagande. Företaget verkar ju i en bransch där för framgångsrik försäljning och för stor konsumtion av deras produkter kan leda till negativa hälsoeffekter. Ett sådant dilemma kan ofta vara svårare att hantera i ett företag med synliga och aktiva ägare, än i det anonyma storföretaget. Jag kommer att återkomma till detta i ett senare blogginlägg.

En annan utmaning är var framtida tillväxt skall ske. Det ligger nära till hands ett företag som Bubs måste öka sin försäljning internationellt för att växa. Företaget har redan ca 30% av sin försäljning till andra marknader än den svenska. Att öka detta kräver dock modet att förlora kontroll, ta relativt stor risk och att ge sig in i nya kulturer. Dessutom är ju konsumtion av godis av den typ som Bubs tillverkar och säljer en ganska svensk företeelse. Men med tanke på hur populärt detta godis är bland våra internationella studenter på Internationella Handelshögskolan så finns det stor tillväxtpotential utanför Sveriges gränser!

Läs mer:
Brundin, E., Johansson, A.W., Johannisson, B., Melin,. L & Nordqvist, M. (eds.) (2012), Familjeföretagande: affärer och känslor. Stockholm: SNS Förlag/Lund: Studentlitteratur.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.