Bland kungahus och familjeföretag

2013-11-28

Är du ägare eller VD för ett företag och börjar fundera på att lämna över till någon annan? Jobbar du som ledare i ett familjeföretag och undrar när det ska bli din tur att ta över det fulla ansvaret och kanske även ägandet? Då är du inte ensam. Idag är det många personer som befinner sig i en av dessa situationer. Frågorna är viktiga eftersom ett bra genomfört ägar- eller ledarskifte är en förutsättning för att företag ska kunna blomstra och växa.


alt

Samtidigt är det inte alltid lätt att hantera dessa ”let-go” och ”take-over” situationer. Fråga Prins Charles. För ungefär två veckor sedan fyllde han 65 år, dvs, han uppnådde officiell pensionsålder i Storbritannien. Och detta utan att få börja jobba en enda dag som högste chef för familjeföretaget, vilket han vuxit upp och tränats för att göra. Drottning Elisabeth har självsäkert styrt det brittiska kungahuset som ett familjeföretag under åtskilliga decennier (hon tog över 1952). Och vid 87 års ålder verkar hon inte ha någon plan på att lämna över rodret till nästa generation än.

Annat var det i det Holländska kungahuset, ett annat anrikt Europeiskt familjeföretag, där  Drottning Beatrix i våras vid 74 års ålder aktivt lämnade över kronan till nästa generation och  Kronprins Willem-Alexander, 45, blev kung. Uppenbarligen upplevde Drottning Beatrix att det behövdes lite förnyelse i verksamheten, något som Drottning Elisabeth kanske inte riktigt känner. Efter flera år av svåra utmaningar och dalande populäritet står det brittiska kungahuset återigen relativt starkt. Inte minst efter de senaste årens kungliga bröllop och födslar. Och Prins Charles verkar ju heller inte alltför besviken över att inte få ha tagit över ledningen. Kanske trivs han som ”andreman” och med att fokusera sin tid på sin familj och sin Camilla.

Det brittiska och det holländska kungahuset är förstås inga vanliga familjeföretag, men liknelser mellan kungahus och familjeföretag är inte ovanliga när vi vill göra en poäng av någon speciell utmaning i familjeföretagandet. Vad innebär då detta för de som funderar på att lämna över sitt företag eller för de som väntar på att få ta över ett företag?

Vi som forskar om entreprenörskap och familjeföretagare vid Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping möter väldigt ofta framgångsrika företagare som söker stöd och råd när det gäller generationsskiften. Varje situation är självfallet unik och det är svårt att ge generella råd för hur byte av ledning eller skifte av ägande sköts bäst. Men nedan en lista på några faktorer som vi i vår forskning och rådgivning ser är viktiga att ha i åtanke:

  • Se förändringen som en möjlighet. Nya ägare och ledare betyder ofta ny energi, nya idéer och ny kraft. Ingen är oersättlig. Samtidigt är det viktigt att se till att unika resurser som nätverk och kunskap inte förloras.
  • Var noga med att säkerställa att alla inblandade personer verkligen vill och är beredda lämna respektive ta över. De flesta problem uppstår när förändringen inte är tillräckligt förberedd. Exempelvis när den som ska ta över inte riktigt känner sig redo, eller när det inte är bestämt eller planerat vad den som lämnar över ska göra efteråt.
  • Var medveten om och försök undvika de problem som uppstår vid ett ”halvt skifte”, t ex när ledningen skiftas från en familjemedlem till en annan men den tidigare ledaren behåller hela ägandet och därmed den slutliga makten.
  • Våga höja rösten och påtala att det är dags för förändring. Etablera en kommunikation med de inblandade där olika personers mål och förväntningar om framtiden öppet diskuteras. Låt kommunikationen ta tid. Hasta inte till beslut
  • Sök inspiration utifrån. Delta i samtalsnätverk, seminarier och utbildning med syfte att lära av andra som är eller har varit i samma situation.
  • Våga anlita en utomstående rådgivare eller samtalsmoderator. Men välj rätt person. Kom ihåg att många rådgivare ofta har kommersiella intressen som leder till att de kan driva en viss lösning som inte nödvändigtvis är den bästa för företaget och familjen.
  • Säkerställ att rådgivaren har erfarenhet av att jobba med familjedynamik i företagssamanhang. Att finna tekniska lösningar på förändringar i företag är enkelt. Det är inte lika enkelt att hantera familjedynamikens koppling till företagandet, eftersom det ofta handlar om känslor, viljor och personliga relationer som sträcker sig lång bortom det formella.

Att lämna över ett företag eller att ta över detsamma är alltid en svår utmaning. Det finns inga enkla lösningar. Men dessa generella råd kan vara ett stöd i processen. När det gäller det familjeföretaget Sveriges Kungahus återstår att se när Kung Carl Gustav, 67 år, tycker att det är dags att pensionera sig och lämna över till nästa generation.  Hans roll i ledningen har ju fått sig ett par törnar och ifrågasatts under senare år. Men å andra sidan verkar den tilltänkta ersättaren fullt upptagen med att bygga en egen familj som kan säkerställa familjeföretagets långsiktiga överlevnad.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.