Familjeföretag med långt perspektiv

2013-12-13

Jag möter ofta personer som fortfarande har en negativ bild av familjeföretag. Inte sällan tycker de att familjeföretag är en form av företagande som hör historien till och en tid då effektiva marknader inte fanns som kunde se till att företag effektiviserades och leddes på ett professionellt sätt.


alt

Den negativa bilden hör också ofta samman med en syn på att familjeföretag som drivs och ärvs av flera generationer av företagare inte utnyttjar sin optimala tillväxtpotential. Synpunkten är ofta att de som ärver företag sällan kan vara de mest lämpade att driva ett företag. Bristen på vad som brukar kallas professionell ledning sägs hindra både en rationell organisering och att verksamheten tillförs idéer till nya eller förbättrade produkter. Det finns fortfarande många som förutser att företag som behålls inom en familj så småningom stagnerar och får svårt att klara konkurrensen.

Men lyckligtvis håller denna bild av familjeföretagande på att förändras. Delvis är detta tack vare den forskning och den positiva publicitet som framgångsrika familjeföretag har fått på senare år. Den forskning som exempelvis bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och vårt Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) har hjälpt till att förstå att det finns många sätt på vilka familjeföretagande som företagsform kan vara starkare än andra former av företagande. Ett exempel är långsiktigheten. Det är klart att om man driver företag med idén om att företaget ska leva vidare och frodas inte bara över nästa kvartal, utan även över tidsperioder på 20-30 år, och kanske ännu längre in i framtiden, så grundas besluten på andra parametrar än vad som råkar vara bäst för den kortsiktiga vinsten just vid en specifik tidspunkt. En annan faktor som ofta ligger till grund för tillväxt i familjeföretag är den kunskap och den passion som deras ägare och ledare ofta tillför verksamheten. Det är klart att om en familj har varit aktiva som ägare och ledare i en bransch över två-tre generationer eller mer så skapas kunskap om produkter, kunder och leverantörer som är svår att kopiera för företag som kanske byter VD vart tredje år och huvudägare vart femte år. Familjeföretagare pratar också ofta om sin genuina passion för produkter och sin omsorg för kunder på ett sätt som är svårt att föreställa sig hos personer som endast jobbar i ett företag under en viss period eller investerar för en god finansiell avkastning.

Ett exempel på ett framgångsrikt svenskt företag som representerar både långsiktighet och kunskap och passion är Väderstad-Verken. Detta tillväxtföretag ligger i det lilla samhället Väderstad på Östgötaslätten strax utanför Mjölby. Företag grundades 1962 av Rune och Siw Stark av huvudsakligen två anledningar. Den ena var att Rune och Siw upplevde ett behov av bättre produkter för sin lantbruksverksamhet än de som de kunde få tag på hos återförsäljaren. Den andra var att deras gård var för liten för att ge den avkastning på verksamheten som de ville ha. Sedan dess har Väderstad-Verken vuxit till en internationell koncern med ca.1350 anställda och 2,7 miljarder i omsättning i många länder över hela världen. Företaget ägs och drivs av andra generationen Stark med fyra syskon mycket aktiva i ledande roller.

Väderstad-Verkens framgång har sitt ursprung i flera faktorer. Men det är klart att långsiktigheten med en vilja att återinvestera vinster för expansion och ett starkt fokus på innovation med nya och förbättrade produkter är en viktig anledning. Väderstad-Verken har flera gånger revolutionerat sin bransch, jordbruksprodukter – speciellt för jordbearbetning och sådd – med nya kreativa och lönsamma lösningar för sina kunder – bönderna. ”Böndernas sak är vår” är devisen som vittnar om ett starkt fokus och engagemang för bönderna. Och familjen Stark förstår kundernas situation väl – de är ju själva lantbrukare i grunden!

När det gäller kunskap och passion för sin verksamhet och sina produkter så är även denna förankrade devis ”Böndernas sak är vår”. För ett par veckor sedan kunde en grupp företagare som deltog i ett seminarium organiserat av JIBS och CeFEO lyssna till företagets arbetande styrelseordförande Crister Stark förmedla den starka passion med vilken han och hans syskon utvecklar företaget. Crister Stark berättade med stort engagemang om vad som gjort företagets framgång möjlig. Framförallt var det tydligt hur viktig teknikutveckling och innovationsförmåga var tillsammans med starkt kundfokus.

En viktig del av budskapet på seminariet var dessutom betydelsen av familjeföretagandet som företagsform. Han trodde inte den snabba tillväxten med bibehållen lönsamhet skulle ha varit möjlig utan familjens involvering, engagemang och strategiska blick över både företaget som branschens utveckling. Detta är goda nyheter för de som helst driver vidare sina företag inom familjen och väljer att inte sälja hela eller delar av företag när exempelvis ett generationsskifte närmar sig.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.