Olympiska spel i företagsanalys

2014-01-03

Samtidigt som Sveriges bästa idrottare håller på att förbereda sig inför OS i Sotji i februari är det nästa vecka dags för ett lag från JIBS att tävla i The Global Family Enterprise Case Competition (FECC). En tävling som varje år går av stapeln i Burlington i Vermont i Nordöstra USA. Tävlingen är så nära vi kan komma de Olympiska Spelen för studenter som intresserar sig för familjeföretagande med lag, domare och tävlande från 27 länder. De bästa studenterna från de ledande utbildningarna med fokus på familjeföretagande i världen gör upp om den prestigefyllda FECC-pokalen och om en prissumma. JIBS deltar i tävlingen som börjar 8 januari och slutar med final 11 januari. JIBS är enda Nordiska lag. Förra året kom vi fyra. I år satsar vi målmedvetet på en ännu bättre placering.


alt

I FECC tävlar studentlag med varandra om att producera de bästa analyserna av familjeföretag som står inför viktiga utmaningar kopplat till både familjens och företagets långsiktiga utveckling. Mycket energi läggs ned på att göra praktikfallen om familjeföretag så verklighetstrogna som möjligt. Med mycket få undantag handlar praktikfallen om verkliga företag och verkliga utmaningar. Det kan handla om generationsskiften, kanske ska vd:n gå i pension och hur löser man i så fall detta bäst? Kanske vill några i familjen sälja företaget men andra vill behålla företaget. Hur löser man detta utan att risker förödande konflikter i familjen? Inte sällan sitter företagens ägare och ledare i publiken – men studenterna vet inte vilka de är.

Lagens olika lösningar och rekommendationer bedöms av en panel med minst tre erfarna domare. Domarna är familjeföretagare, konsulter eller forskare och lärare med inriktning på familjeföretag. Domarnas uppgift är att avgöra vilket lag som bäst har förstått och analyserat praktikfallets viktigaste utmaningar, samt genomfört den mest trovärdiga och övertygande presentationen.

I skrivande stund är JIBS fyra lagmedlemmar helt fokuserade på att läsa och analysera tävlingens första praktikfall som skickades till de tävlande redan 1 januari. De kommer att presentera sin lösning och sina förslag på hur praktikfallet under tävlingens första dag på onsdag 8 januari efter lunch. Efter detta första praktikfall kommer laget jobba med ytterligare minst tre praktikfall på plats i Vermont. Lagen får tre timmar på sig att inlåsta i ett rum med dator endast utrustat med Microsoft Office läsa, diskutera och analysera varje praktikfall samt skapa en presentation av lagets lösning och rekommendationer.

JIBS FECC 2014 Team under förberedelser inför tävlingen. Från vänster: Sanna Persson, Petra Vretenar, Christian Saur (i datorn) och Alina Greinert

Våra förberdelser började dock redan i oktober då vi sökte fyra studenter som hade intresse av att delta i FECC. De fyra studenter som slutligen valdes ut efter en noggrann rekryteringsprocess är Petra Vretenar, Sanna Persson, Alina Greinert och Christan Saur. De har olika bakgrund, erfarenheter, expertis och utbildning vilket gör att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Tillsammans har vi på kort tid genom diskussioner och träning skapat en fantastisk lagkänsla som innebär att vi har goda chanser att nå riktigt långt i årets tävling. Förutom att diskutera olika sätt att analysera familjeföretags utmaningar har vi fokuserat en hel del på presentationsteknik. Detta eftersom det är helt avgörande att laget presenterar sin lösning på ett så övertygande sätt som möjligt.

För studenterna innebär FECC en unik möjlighet att testa och utveckla sin förmåga att i en verklighetstrogen, krävande miljö och under tidspress analysera och hitta lämpliga lösningar på relevanta och aktuella problem som riktiga familjeföretag står inför. Denna typ av tävling är en mycket nyttig erfarenhet för studenter eftersom det skapar en form av lärande som är svår att skapa i ett vanligt klassrum.

Förutom att vi med stolthet deltar med fyra mycket duktiga, engagerade och ambitiösa studenter som får ett minne för livet, handlar JIBS och vårt Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) deltagande om att vara med och visa att vi har en av de absolut ledande aktörerna för utbildning och forskning kring entreprenörskap och familjeföretagande i världen. Dessutom visar vårt lags sammansättning på hur fantastiskt internationella vi är: två av våra tävlanden är från Tyskland, en från Slovenien och en från Sverige.

Jag är stolt över att vara vårt lags huvudcoach. Lagets deltagande sponsras av JIBS och CeFEO; till betydande del genom ett generöst bidrag av Henry och Sylvia Tofts Stiftelse.

Följ hur det går för oss här på Vertikals.se och på Twitter (@profmnordqvist)

Läs mer om tävlingen på:

http://www.uvm.edu/business/?Page=fecc/fecc.html&SM=familybusiness_submenu.html 

 

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter