Går det att tävla i kunskap?

2014-01-20

Tänk att du och två andra personer som du lärt känna endast några veckor tidigare blir inlåsta ensamma i ett rum i tre timmar. Det enda ni får är en dator med Microsoft Office, några pennor, ett anteckningsblock – och ett femtonsidigt dokument som beskriver ett praktikfall. Det är ett verkligt företag som står inför ett dilemma eller en utmaning som inte bara hotar företagets framtid, utan även deras ägare. FECC 2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om att tävla i kunskap och förbereda sig för arbetslivet.


alt

Under tre timmar ska du och dina nya kollegor:

  • läsa praktikfallet,
  • förstå företagets bakgrund och framtida möjligheter och hot,
  • identifiera det mest centrala problemet som företaget och dess ägarfamilj står inför,
  • analysera detta problem ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv,
  • föreslå alternativa lösningar på problemet,
  • bestämma er för en av lösningarna,
  • hitta argument för varför denna lösning är bättre än de andra alternativen,
  • formulera en rekommendation till företaget med en plan över hur den valda lösningen på problemet ska implementeras samt en detaljerad tidsplan,
  • skapa en lista på risker och hot och vad som måste göras om någon av dessa risker eller hot förverkligas
  • avsluta med tydliga slutsatser kring problemet samt varför er rekommendation är den bästa för företaget och ägarfamiljens framtid.

Utöver detta skall ni skapa en professionell presentation som gör att ni på ett övertygande sätt säljer in er lösning på praktikfallet till en panel med upp till åtta erfarna företagsledare och forskare. Den krävande domarpanelen ställer sedan en rad svåra frågor och jämför sedan er presentation, analys och rekommendation med de övriga tävlande. Bara den bästa gruppen vinner.

Att tävla under dessa former är en stor utmaning. Fråga de fyra JIBS-studenter som i början av januari åkte till USA för att delta i FECC – Family Enterprise Case Competition – i Burlington, Vermont. Det var precis detta som de fick uppgift att göra – flera dagar i rad. Efter en mycket spännande tävling vann JIBS team med masterstudenterna Petra Vretenar, Alina Greinert, Sanna Persson och Christan Saur hela tävlingen. Våra studenter ansågs vara det lag som bäst klarade av att analysera utmaningar som verkliga familjeföretag står inför och skapa de mest trovärdiga lösningarna på dessa utmaningar. En fantastisk insats med tanke på att de tävlande mot lag från ledande universitet runt om i världen.

Att göra allt detta som jag beskriver ovan under tre timmar där du inte har den minsta aning om vilket företag eller beslutssituation som du ska analysera – innebär en stor press och stress. Inte minst med tanke på motståndet. I USA och Kanada är det vanligt med så kallade case competitions, där lag med studenter tävlar mot varandra om vem som bäst löser praktikfall. I Sverige och i Europa är det relativt ovanligt. Dessutom är det ett mycket större inslag i amerikanska och kanadensiska ekonomiutbildningar att träna på att presentera på ett övertygande sätt, att ”pitcha” sin idé och lyckas förmedla sitt budskap till en kritisk domarpanel. Med denna bakgrund är det också en fantastisk insats av JIBS-studenter att de lyckades vinna den internationella case-tävlingen i Vermont.

Men varför är det viktigt för våra ekonomistuderande att tävla i ”case competitions”? Det är klart att det är svårt att bedöma exakt vilken grupp som kommer med den objektivt bästa lösningen på ett praktikfall. Det är lite som att tävla i musik eller litteratur. Det handlar om hur bra gruppen lyckas skapa och förmedla en helhet, där förmågan att presentera, övertyga och argumentera för sin lösning och rekommendation.

För studenterna innebär tävlingen att de tränar sin förmåga att under stor tidspress fokusera på en specifik uppgift och relativt snabbt kunna se vad som är kärnan i ett företags problem eller utmaning. Det är också ett utmärkt tillfälle att kombinera sin teoretiska kunskap med sin praktiska förståelse.

För att kunna vinna tävlingen handlar det om att identifiera problemet på ett djupare plan än de konkurrerande lagen, genomföra en solid analys och dessutom leverara resultatet med en presentation som kombinerar professionalism med personlighet.  Det handlar om att ha en egen stil, tro på sitt eget lags unika kompetenser och förmågor och inte minst – att njuta av utmaningen och ha roligt!

För de fyra studenterna i JIBS lag innebär vinsten i FECC 2014 en oförglömlig upplevelse och erfarenhet. För mig som coach var det också en fantastisk upplevelse att kunna hjälpa och stödja dessa studenter i deras utveckling. Jag är mycket imponerad över hur vi som lag kom från Sverige och Europa och mot alla odds vann över mycket duktiga och erfarna lag från prestigefyllda amerikanska universitet. Vinsten är därmed ett fint bevis på att vi på JIBS har studenter av absolut världsklass och att vår undervisning inom våra profilområden, ägande, entreprenörskap och förnyelse är ledande i världen.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.