Att växa genom internationalisering

2014-03-05

Sverige behöver färre småföretag. Det skrev jag i en bloggpost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här på Vertikals för några månader sedan. Min poäng med inlägget var inte att vi ska ha färre företag, eller att de som inte vill växa ska tvingas göra det. Min poäng var att fler ägare och ledare i småföretag med tillväxtambitioner ska våga ta steget. Med fler mindre företag som växer sig medelstora skapas många nya arbetstillfällen och både ekonomisk och social utveckling.


alt

En strategi för att växa från ett mindre till ett medelstort företag är internationalisering. Alltså att sälja mer produkter och tjänster på marknader i andra länder än sin hemmamarknad. Det finns också många företagare som vill växa internationellt och bland politiker och policy-organisationer finns idag ett intresse att stödja företagare med ambition att expandera internationellt. I Sverige har vi också generellt många internationella företag.

Vad är det då för faktorer som påverkar internationalisering?

Det finns förstås många faktorer. Tillsammans med tre kollegor gjorde jag nyligen en studie på svenska familjeföretag. Vi fokuserade framförallt på vilken roll resurser utanför ägarfamiljen kan ha för företagets förmåga att växa på utländska marknader. Utgångspunkten i studien var att genom att tillföra ett företag extern kompetens och energi ökar sannolikheten att företaget tar steget att internationalisera.

I studien som vi genomförde på 351 familjeföretag fann vi att de företag som hade externa ägare utöver ägarfamiljen var mer internationellt aktiva än de företag som endast ägdes av en specifik familj.

Externa ägare i familjeföretagen påverkade internationaliseringen positivt på två sätt.

  • Större internationell försäljning i förhållande till företagets omsättning.
  • Företagen var aktiva på fler internationella marknader

Anledningen till denna positiva effekt är förmodligen att de externa ägarna tillför kapital för den internationella expansionen, men också andra viktiga resurser som kunskap, nätverk och riskvillighet.

Studien visade också att familjeföretag med externa styrelseledamöter (inte familjemedlemmar) hade en större del av sin totala försäljning på utländska marknader. Intressant nog visade också studien att externa styrelseledamöter hade negativt inflytande på antalet utlänska marknader som företaget var aktivt på. Externa styrelser betydde alltså större internationell aktivitet, men på färre marknader, än familjeföretag utan externa styrelseledamöter. En anledning till detta kan vara att externa styrelseledamöter föredrar att fokusera på färre utländska marknader där de har kunskap och där de känner att de kan ta ansvaret om något skulle gå på tok. Att vara aktiv på många marknader samtidigt innebär en mer komplicerad verksamhet.

Vad betyder då detta för dig som jobbar i eller med företag som vill växa internationellt? Innebörden av resultaten från vår studie är tydliga.

  • Att ta in externa ägare i företaget ökar möjligheten att expandera internationellt. Nya ägare tillför ny kunskap, nya nätverk och självklart också nytt finansiellt kapital som kan öka möjligheten att förverkliga en ambition att internationalisera företaget.
  • Om du som företagare tar in externa ledamöter till din styrelse eller om du som rådgivare föreslår att dina klienter ska aktivera styrelsen med externa ledamöter för att expandera internationell är det sannolikt att företaget ökar sin internationella försäljning men inte nödvändigtvis antalet utländska marknader.

Självklart är dessa slutsatser generella. Hur det fungerar i ett enskilt företag beror på vilka externa ägare som kommer in i företaget och vilka personer som väljs in i styrelsen. Innan beslutet fattas att ta in externa ägare eller välja in externa styrelseledamöter är det därför en bra idé att ordentligt diskutera igenom syftet med förändringen. Om det handlar om att satsa på internationell expansion är det viktigt att välja ägare och styrelseledamöter som har erfarenhet och intresse för denna typ av utmanande verksamhet.

Källa: Arregle, J-L., Naldi, L., Nordqvist, M. & Hitt, M.H. (2012), “The Internationalization of Family-Controlled Firms: The Effects of External Involvement in Governance”, Entrepreneurship Theory and Practice, 36: 1115–1143

 

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.