Med en kvinna som VD blir företaget lönsamt.

2014-03-21

Jens Spendrup, Svenskt Näringslivs ordförande är i blåsväder. Ett uttalande om ”att bristen på kvinnor i ledande positioner i Sverige beror på att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor.” resulterade i mycket stark kritik och gav ny näring till den viktiga debatten om varför det är så få kvinnor i näringslivets topp. Debatten hämmas dock av bristen på forskning kring kvinnors roll och inflytande i företagsledningar och styrelser.


alt

Mot denna bakgrund är det mycket intressant att synliggöra ny forskning av mina två kollegor Mario Daniele Amore och Alessandro Minichilli vid Bocconi universitetet i Milano. Tillsammans med Orsola Garofalo från Autonoma Universitetet i Barcelona har Mario och Alessandro precis publicerat en studie med titeln ”Gender Interactions within the Family Firm” i den ansedda vetenskapliga tidsskriften Management Science. Mina kollegors resultat har redan fått uppmärksamhet i bloggar och på sociala medier.

I en studie på över 1000 företag från hela Italien finner de nämligen att i genomsnitt så ökar ett företags lönsamhet om en kvinna tar över som VD efter en man. Denna positiva effekt på företagets lönsamhet ökar dessutom ju fler kvinnor som ingår i företagets styrelse. Detta betyder alltså att ju fler kvinnor som är med i styrelsen i ett företags som leds av en kvinna, desto bättre lönsamhet. Mario, Orsola och Alessandro förklarar denna intressanta effekt med att fler kvinnor i styrelsen gör att de kvinnliga VD:arna känner sig tryggare och att samarbete och informationsutbyte underlättas. Det vill säga liknande anledningar som tidigare använts för att åtminstone delvis förklara varför män tenderar att välja andra män till ledande positioner.

Betydelsen av denna forskning för debatten om kvinnors möjligheter i näringslivet är tydlig.

  • Det finns inte belägg för idén om att kvinnor generellt inte skulle vara tillräckligt kompetenta för leda och styra företag på ett sätt som leder till lönsamhet.
  • När en kvinna tar över som VD i ett företag kan det vara en god idé att också se över styrelsesammansättningen och öka andelen kvinnor även i styrelsen.

Källa: Amore, M.D., Garofalo, O. and Minichilli, A., Gender interactions within the family firm, Management Science, Articles in Advance, pp.1-15.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.