Roots to Grow

${$post.blogtitle}

2020-06-02

Vertikals bloggers

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Ulli Samuelsson

Lektor i pedagogik; forskar om digitalisering, digital inkludering och digital ojämlikhet med fokus på skola och utbildning samt äldre.