En man i blå skjorta som tittar in i kameran.

Christer Lindgren, vd Folktandvården Gävleborg. Foto: Stefan Estassy

Hallå där...

… Christer Lindgren, vd på Folktandvården Gävleborg.

Du, tillsammans med din ledningsgrupp, var en av alla samverkanspartners som fick besök av Folktandvården i Region Jönköpings län och Jönköping University tidigare i höstas. Besöket innebar en uppdatering kring en ny tandläkarutbildning i Sverige och Centrum för odontologi och oral hälsa (COO). Vad är ditt bestående intryck?

"Vi ser positivt på det, så klart. Framför allt att hela idén kring en ny tandläkarutbildning bygger på ett spännande koncept med en rejält tilltagen VFU-period. De gör att jag ser en stor nytta för framtiden. Vi behöver få examinerade tandläkare som är kliniskt mogna och att då vara ut på riktiga kliniker under en stor del av sin studieperiod kommer."

Hur ser ni på COO som ett nav för utbyte kring forskning och utbildning?

"Det ligger rätt i tiden. Gemensamma forskningssamarbeten och möjligheter till nätverk som spänner över flera nivåer är positivt för landet i stort. Att involvera och engagera specialist-, men även allmäntandvården, inom forskning och utveckling tror jag också kommer vara jättevärdefullt."

Vad kommer vara en framgångsfaktor för tillskapandet av en ny tandläkarutbildning?

"Att man i projektet tagit intryck både nationellt och internationellt. Studier av andra tandläkarutbildningar i Norge, Nederländerna och USA gör att man lyfter blicken och plockar guldkornen. Jag har personligen alltid varit imponerad av Tromsø-modellen – av projektet hämtar inspiration därifrån ser jag som en styrka."

2023-12-01