Samverkan

Centrum för odontologi och oral hälsa bygger på ett samarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län. Tillsammans samverkar vi med 14 av Sverige 21 regioner och Linköpings universitet för att samla forskning och utbildning under ett och samma tak.

Det gör att vi kan stimulera tillämpad klinisk forskning som bygger på frågeställningar och forskningsidéer sprungna ur den kliniska verksamheten, både inom odontologi och inom oral hälsovetenskap. Med den samlade kompetensen från våra samverkanspartners skapar vi också en modern tandläkarutbildning med en omfattande verksamhetsförlagd praktik runt om i Sverige. Det ger kliniskt mer välutbildade studenter och skapar förutsättningar för en mer jämlik tandvård och bättre tandhälsa.

Odontologiska Institutionen

Hälsohögskolan, där COO har sin hemvist, har historiskt haft ett nära samarbete med Odontologiska Institutionen, en del av Folktandvården i Region Jönköpings län. Här bedrivs ledande specialisttandvård sedan 1972, forskning och specialistutbildning inom samtliga nio odontologiska specialiteter. Knutet till Odontologiska Institutionen med cirka 170 medarbetare finns dessutom Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, som är ett nationellt center för sällsynta hälsotillstånd.

Samverkansregioner och lärosäten

Över hälften av Sveriges regioner och Folktandvården har redan tecknat avsiktsförklaringar om medverkan i den nya tandläkarutbildningen. Tandläkarstudenterna ska få cirka 150 dagars klinisk träning vid geografiskt spridda tandvårdskliniker över hela landet.

I samverkan ingår även Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

En liknande modell används vid universitetet i Tromsö, Norge, där man sett att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik. Den höga klinik- och verksamhetsförlagda utbildningen ger studenterna färdighets- och mängdträning i verklig miljö samt delaktighet i kliniknära forskning, klinikerna får anknytning till akademisk miljö, och det byggs långsiktiga relationer som gynnar samtliga parter.


Inspiration och samarbeten internationellt:

  • Columbia University College of Dental Medicine: Digitalisering och teknikutveckling i utbildning. Exempelvis har studentbåsen inbyggda kameror och den kliniska handledaren följer i realtid ett antal studenter på dataskärm från annan plats.
  • Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam: Simuleringsmiljöer i utbildning.
  • Universitetet i Tromsö: Har bedrivit en liknande tandläkarutbildning sedan 2004.
  • Kings College London: Arbete med och råd kring kvalitetssäkring.