CEnSE forskaren Johan Klaesson berättar om resultatet från deras Forte-finansierade tvärvetenskapliga projekt


CEnSE forskaren Johan Klaesson berättar om resultatet från deras Forte-finansierade tvärvetenskapliga projekt gällande förbättrad integration av personer med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Dom finner att språk och utbildning är avgörande faktorer när personer med utländsk bakgrund vill göra karriär i Sverige. Läs artikeln här: https://forte.se/app/uploads/2022/11/fort-0081-forte-mag-nov-2022_ta.pdf


2022-11-16