Investeringar i infrastruktur bidrar till en ökad lokal och regional tillgänglighet. Men hur påverkas de lokala innovationsprocesserna av det?

Innovationer har en avgörande betydelse för långsiktig utveckling och tillväxt. På grund av detta har innovationer och innovationsprocesser fått en central roll i långsiktiga strategier för hållbar utveckling och tillväxt, både i Sverige och EU. Ett exempel på detta är att en av de övergripande riktlinjerna i EU:s regionala utvecklingspolitik (utvecklingsfonderna, socialfonderna, jordbruksfonden och fiskerifonden) är innovationsprocessers betydelse för utvecklingen.

För att åstadkomma innovationer behövs drivkrafter och förutsättningar för entreprenörer och företagare att utveckla nya idéer. En innovation är ofta resultatet av en process som involverar flera olika aktörer. Därför påverkas en regions dynamiska utveckling av möjligheter till interaktion, bl.a. genom infrastruktur. Detta projekts utgångspunkt är sambandet mellan tillgänglighet, innovationsprocesser och tillväxt (TIPT).

Projektledare: Sara Johansson.