Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Oktober

Nätverksmöte om forskning av Avdelningen för Naturvetenskap och biomedicin och Avdelningen för Odontologi och Oral hälsovetenskap

4 oktober - 4 oktober

15:00 - 16:30

Digitalt via Zoom

<p>Den 4 oktober anordnas ett &nbsp;digitalt &nbsp;n&auml;tverksm&ouml;te&nbsp; om forskning av Avdelningen f&ouml;r Naturvetenskap och biomedicin och &nbsp;Avdelningen f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsovetenskap &nbsp;</p><p>Presentat&ouml;rer:</p><p>Elena Shmarina - Salutogena faktorer f&ouml;r oral h&auml;lsa bland &auml;ldre</p><p>Peter Blomstrand - Yoga f&ouml;rb&auml;ttrar kognitionen hos &auml;ldre &ndash; en litteratur&ouml;versikt</p><p>Elisabeth Karlsson - Oral h&auml;lsorelaterad livskvalitet hos str&aring;lbehandlade huvud- halscancer patienter, inklusive deras erfarenhet av att f&aring; protetisk rehabilitering i samband med str&aring;lbehandling</p><p>&nbsp;</p><p>Ansvariga f&ouml;r m&ouml;tet &auml;r Anita Hurtig Wennl&ouml;f och Malin Stensson</p><p>Vi tr&auml;ffas p&aring; zoom:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F64780865543&amp;data=05%7C01%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7C5f26bfacd8f5412c9c3e08dbb2a7a126%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638300205243741301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=lfTOO6%2FqpjJhNionJybvBoweMDPPmHrFlM7V0sZKHBo%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/64780865543</a></p>
4 oktober - 4 oktober
15:00 - 16:30

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Nätverksmöte om forskning av Avdelningen för Naturvetenskap och biomedicin och Avdelningen för Odontologi och Oral hälsovetenskap

Den 4 oktober anordnas ett  digitalt  nätverksmöte  om forskning av Avdelningen för Naturvetenskap och biomedicin och  Avdelningen för Odontologi och Oral hälsovetenskap  

Presentatörer:

Elena Shmarina - Salutogena faktorer för oral hälsa bland äldre

Peter Blomstrand - Yoga förbättrar kognitionen hos äldre – en litteraturöversikt

Elisabeth Karlsson - Oral hälsorelaterad livskvalitet hos strålbehandlade huvud- halscancer patienter, inklusive deras erfarenhet av att få protetisk rehabilitering i samband med strålbehandling

 

Ansvariga för mötet är Anita Hurtig Wennlöf och Malin Stensson

Vi träffas på zoom: https://ju-se.zoom.us/j/64780865543


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa

Inspirationsföreläsning - Profilområde odontologi

25 oktober - 25 oktober

13:00 - 16:40

Forum Humanum, Häloshögskolan, Jönköping

<p>Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral h&auml;lsa. Under h&ouml;sten&nbsp;erbjuder Centrum f&ouml;r odotologi och oral h&auml;lsa (COO) kortare lunchf&ouml;rel&auml;sningar samt l&auml;ngre inspirationstr&auml;ffar och seminarier.</p><p><strong>Profilomr&aring;de odontologi</strong></p><p>13:00-13.10&nbsp;&nbsp; <strong>Inledning </strong>med&nbsp;Anders Magnusson och Malin Stensson</p><p>13:10-13:30 <strong>Utilization and role of antibiotics in bone augementation procedures in conjunction with dental implant</strong> Fredrik Holmqvist, &ouml;vertandl&auml;kare, K&auml;kkriurgiska kliniken, Odontologiska Institutionen, doktorand vid Karolinska Institutet</p><p>13:30-13:50 <strong>Salutogena faktorer f&ouml;r oral h&auml;lsa bland &auml;ldre</strong> Elena Shmarina, tandhygienist, lektor, avdelningen f&ouml;r odontologi och oral h&auml;lsovetenskap vid H&auml;lsoh&ouml;gskolan 13:50-14:10 Munh&auml;lsa och tandv&aring;rd hos unga personer vid s&auml;rskilda ungdomshem. Kartl&auml;ggning om behov av och uppfattning kring tandv&aring;rd och munh&auml;lsa Elsa Carlson, &ouml;vertandl&auml;kare, avdelningen f&ouml;r pedodonti, Odontologiska Institutionen, doktorand vid H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>14:10-14:30 <strong>Technical complications on implant-supported singel-crows (SC) and implant-supported fixed dental prostheses (FDPs&acute;) with a mean observation period of one year-A retrospective study</strong> Diana Aghili, st-tandl&auml;kare, avdelningen f&ouml;r oral protetik, Odontologiska Institutionen</p><p>14:30-14:50 <strong>Dental and orthodontic care of children with Down syndrome (DS) in Sweden &ndash; Guardians and professionals views</strong> Elisabete Rebotim, tandl&auml;kare, Folktandv&aring;rden Sk&aring;ne, doktorand vid H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>14:50-15:10 <strong>Paus</strong></p><p>15:10-15:30 <strong>Robotkatter som hj&auml;lpmedel vid tandv&aring;rdsbes&ouml;k f&ouml;r barn med autismspektrumtillst&aring;nd</strong> Anna Lena Sundell, &ouml;vertandl&auml;kare, avdelningen f&ouml;r edodonti, Odontologiska Institutionen</p><p>15:30-15:50 <strong>F&ouml;rekomst och hantering av oralh&auml;lsorelaterade sv&aring;righeter vid PAPbehandlad obstruktiv s&ouml;mnapn&eacute;</strong> Kristina Berggren, tandhygienist, adjunkt avdelningen f&ouml;r odontologi och oral h&auml;lsovetenskap, doktorand vid H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>15:50-16:10 Malocclusions and quality of life among adolescents: a systematic review and meta-analysis Emma G&ouml;ransson, &ouml;vertandl&auml;kare, Centrum f&ouml;r ortodonti/pedodonti Norrk&ouml;ping</p><p>16:10-16:30 <strong>Oral h&auml;lsorelaterad livskvalitet hos str&aring;lbehandlade huvud- halscancer patienter, inklusive deras erfarenhet av att f&aring; protetisk rehabilitering i samband med str&aring;lbehandling</strong> Elisabeth Karlsson, tandhygienist, avdelningen f&ouml;r orofacial medicin, Odontologiska Institutionen, doktorand vid H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>16:30-16:40 <strong>Avslutning</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Anm&auml;l dig via l&auml;nken:&nbsp;</strong><a href="https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3f908d63813e">https://esmaker.net/nx2/s. aspx?id=3f908d63813e</a></p><p>&nbsp;</p>
25 oktober - 25 oktober
13:00 - 16:40

Plats

Forum Humanum, Häloshögskolan, Jönköping


Direktlänk

Inspirationsföreläsning - Profilområde odontologi

Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral hälsa. Under hösten erbjuder Centrum för odotologi och oral hälsa (COO) kortare lunchföreläsningar samt längre inspirationsträffar och seminarier.

Profilområde odontologi

13:00-13.10   Inledning med Anders Magnusson och Malin Stensson

13:10-13:30 Utilization and role of antibiotics in bone augementation procedures in conjunction with dental implant Fredrik Holmqvist, övertandläkare, Käkkriurgiska kliniken, Odontologiska Institutionen, doktorand vid Karolinska Institutet

13:30-13:50 Salutogena faktorer för oral hälsa bland äldre Elena Shmarina, tandhygienist, lektor, avdelningen för odontologi och oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan 13:50-14:10 Munhälsa och tandvård hos unga personer vid särskilda ungdomshem. Kartläggning om behov av och uppfattning kring tandvård och munhälsa Elsa Carlson, övertandläkare, avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen, doktorand vid Hälsohögskolan

14:10-14:30 Technical complications on implant-supported singel-crows (SC) and implant-supported fixed dental prostheses (FDPs´) with a mean observation period of one year-A retrospective study Diana Aghili, st-tandläkare, avdelningen för oral protetik, Odontologiska Institutionen

14:30-14:50 Dental and orthodontic care of children with Down syndrome (DS) in Sweden – Guardians and professionals views Elisabete Rebotim, tandläkare, Folktandvården Skåne, doktorand vid Hälsohögskolan

14:50-15:10 Paus

15:10-15:30 Robotkatter som hjälpmedel vid tandvårdsbesök för barn med autismspektrumtillstånd Anna Lena Sundell, övertandläkare, avdelningen för edodonti, Odontologiska Institutionen

15:30-15:50 Förekomst och hantering av oralhälsorelaterade svårigheter vid PAPbehandlad obstruktiv sömnapné Kristina Berggren, tandhygienist, adjunkt avdelningen för odontologi och oral hälsovetenskap, doktorand vid Hälsohögskolan

15:50-16:10 Malocclusions and quality of life among adolescents: a systematic review and meta-analysis Emma Göransson, övertandläkare, Centrum för ortodonti/pedodonti Norrköping

16:10-16:30 Oral hälsorelaterad livskvalitet hos strålbehandlade huvud- halscancer patienter, inklusive deras erfarenhet av att få protetisk rehabilitering i samband med strålbehandling Elisabeth Karlsson, tandhygienist, avdelningen för orofacial medicin, Odontologiska Institutionen, doktorand vid Hälsohögskolan

16:30-16:40 Avslutning

 

Anmäl dig via länken: https://esmaker.net/nx2/s. aspx?id=3f908d63813e

 


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa