Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Maj

Digital lunchföreläsning - Enklare endodontisk behandling

27 maj - 27 maj

12:30 - 12:50

Digitalt via Zoom

<p><!-- x-tinymce/html --></p><p>Rotbehandling &auml;r tekniskt komplicerat, inte minst p&aring; molarer. Epidemiologiska studier visar att h&ouml;gt st&auml;llda krav p&aring; teknisk behandlingskvalitet i de flesta fall inte uppn&aring;s och att f&ouml;rekomsten av apikal parodontit p&aring; rotfyllda molarer &auml;r h&ouml;g. Samtidigt b&ouml;rjar mer och mer studier fr&aring;n andra l&auml;nder visa att vitala t&auml;nder med behov av pulpektomi framg&aring;ngsrikt kan behandlas med avl&auml;gsnande av enbart kronpulpan, s&aring; kallad full pulpotomi. Kan en billigare och tekniskt enklare endodontisk behandling vara en v&auml;g fram&aring;t?</p><p>Fredrik Frisk, docent och &ouml;vertandl&auml;kare vid Odontologiska institutionen i J&ouml;nk&ouml;ping, leder ett projekt tillsammans med FTV &Ouml;sterg&ouml;tland och universitetet i G&ouml;teborg och EndoReCo, d&auml;r man studerar hur full pulpotomi fungerar j&auml;mf&ouml;rt med pulpektomi i svenska allm&auml;ntandv&aring;rd.</p><p><strong>Anm&auml;lan:</strong> <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3Db9f9dd36ff0e&amp;data=05%7C02%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7C6a69afa091874660a7fd08dc3854e16d%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638447184545443414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=JOyWHVzYrNTDlRXLJuUSf%2B5DounvPNzvG375EJGqwo0%3D&amp;reserved=0">https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b9f9dd36ff0e</a></p>
27 maj - 27 maj
12:30 - 12:50

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Digital lunchföreläsning - Enklare endodontisk behandling

Rotbehandling är tekniskt komplicerat, inte minst på molarer. Epidemiologiska studier visar att högt ställda krav på teknisk behandlingskvalitet i de flesta fall inte uppnås och att förekomsten av apikal parodontit på rotfyllda molarer är hög. Samtidigt börjar mer och mer studier från andra länder visa att vitala tänder med behov av pulpektomi framgångsrikt kan behandlas med avlägsnande av enbart kronpulpan, så kallad full pulpotomi. Kan en billigare och tekniskt enklare endodontisk behandling vara en väg framåt?

Fredrik Frisk, docent och övertandläkare vid Odontologiska institutionen i Jönköping, leder ett projekt tillsammans med FTV Östergötland och universitetet i Göteborg och EndoReCo, där man studerar hur full pulpotomi fungerar jämfört med pulpektomi i svenska allmäntandvård.

Anmälan: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b9f9dd36ff0e


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa